PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Izlaidums mūsu skolā

Izlaidums   Vēl pavisam nesen tika vērtas skolas durvis pirmo reizi un pavisam nesen teikts pirmais: "Labrīt!" Tā katru gadu mēs ar lielu lepnumu skatāmies uz saviem absolventiem un priecājamies par labi padarītu darbu. 22. jūnijā Cīravas teritoriālā struktūrvienība sveica savus absolventus un izsniedza diplomus 67 izglītojamiem. Šis ir otrais izlaidums kā Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam un trīsdesmit astotais izlaidums Cīravas skolai, kurā tiek iegūta profesionālā vidējā izglītība. Milzīgs paldies skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu. Jauniešiem novēlam izturību, mērķtiecību un pacietību turpmākajos dzīves ceļos.

-= galerija =-

Kvalifikācijas eksāmens

KvalEx2k1719. un 20. jūnijā KLT Cīravas TS struktūrvienībā noritēja pēdējie pārbaudījumi, kur beidzēju kursu studenti kārtoja kvalifikācijas eksāmenus. Iegūtie rezultāti ir ļoti apmierinoši un lepojamies par paveikto darbu! Izsakām lielu pateicību pedagogiem par ieguldīto darbu!

-= galerija =-

Afiša

afisa gif

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1