erasmus logo 1   Mācību gads pamazām tuvojas noslēgumam un 25. maijā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība rīkoja noslēguma pasākumu Erasmus+ projektam Nr. 2016-1-LV01-KA102-022543 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo prakse Eiropā”, uz kuru ieradās projekta dalībnieki un potenciālie interesenti nākošajam gadam.
   Projekts ilga visu mācību gadu, gan Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, gan struktūrvienību Cīravā un Saulainē audzēkņi pabija piecās valstīs, praktizējot dažādas profesijas: lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, automehāniķis, pavārs, klientu apkalpošanas speciālists, viesnīcu pakalpojumu speciālists, elektriķis. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem pirmo starptautisko pieredzi savā apgūstamajā profesijā un personiskās prasmes, lai uzlabotu konkurētspēju darba tirgū. Tieši Cīravas struktūrvienības audzēkņi praktizējās Vācijā, Apvienotajā Karalistē un Austrijā. Kopējais projekta finansējums ir 133174.00 EUR, kurā ietilpa ceļa izdevumi, individuālais atbalsts, administratīvie izdevumi un speciālo vajadzību atbalsts. Prakses ilgums bija divdesmit astoņas dienas. Austrijā un Apvienotajā Karalistē jaunieši dzīvoja viesu ģimenēs, bet Vācijā - dzīvoklī un strādāja dažādos uzņēmumos. Projektā pavisam kopā piedalījās piecdesmit divi dalībnieki, no kuriem piecpadsmit studenti un divas pavadošās personas pārstāvēja Cīravas struktūrvienību. Skola ļoti aktīvi atbalsta jauniešus ar īpašām vajadzībām un katru gadu iesaista projektos. Šogad uz Vāciju devās trīs pavāra palīgi un uz Apvienoto Karalisti administratīvo un sekretāra pakalpojumu speciāliste. Šie jaunieši praksē pavadīja divas nedēļas. Pavadošo personu uzdevums bija pavadīt jauniešus, palīdzēt tiem iekārtoties un novērtēt esošo situāciju uzņemošajā valstī. 
   Noslēguma pasākumā jaunieši dalījās ar gūto pieredzi, rādīja dažādus fotoattēlus un stāstīja atgadījumus par praksē pavadīto laiku. Iegūtā pieredze ir nozīmīga un vērtīga, jo prakses laikā bija jāveic arī uzdevumi, kas tieši neatbilst profesijai, bet kā atzina paši praktikanti, tas tikai uzlabo un pilnveido citas prasmes un dod būtisku ieguldījumu personības attīstībā un izaugsmē. Prakses laiks jauniešiem sniedza izpratni par savas profesijas ikdienu, pozitīvo un negatīvo, ļāva iejusties svešā vidē un pilnībā uzņemties atbildību par savu veicamo uzdevumu, kā arī attīstīja spēju risināt dažādas konfliktsituācijas. Praksē pavadīto laiku jaunieši kopumā vērtē ļoti pozitīvi un izteica pateicību par doto iespēju un labprāt to izmantotu atkārtoti. Vairāki audzēkņi saņēma pozitīvu prakses darba novērtējumu un viņiem tika piedāvātas darba iespējas ārzemēs arī turpmāk. Protams, jauniešiem pirmajā vietā ir skolas absolvēšana, bet šāds piedāvājums liecina, ka praktikanti ir profesionāli, savā jomā un spēj savas prasmes pielietot arī pavisam svešā vidē. 
   Praktizējoties ārzemēs, jaunieši gūst dažādu pieredzi un zināšanas, ļoti prasmīgi izvērtē biznesa vidi uzņemošajā valstī un spēj novērtēt tās darbības pozitīvos un negatīvos aspektus. Liels plus ir valodu zināšanu uzlabošana, kas mūsdienās ir ļoti būtiski. 
   Noslēguma pasākumā visi praktikanti saņēma Europass Mobility dokumentu, ko parakstīja uzņemošās organizācijas. Dokuments kalpos kā pierādījums gūtajai pieredzei un uzlabos konkurenci darba tirgū.

-= galerija =-

Pin It