Īpašais Dzejas laiks pietuvojies savam noslēgumam, tikai vēl viens rudenīgs, nedaudz apcerīgs satikšanās brīdis. Ar tādu optimistisku noskaņu 30.septembra pēcpusdienā skolas aktu zālē iesākās pasākums, kurā kā viesis piedalījās cilvēks ar daudziem talantiem un dzīves aicinājumiem- Imants Ozols. Skolotājs, mākslinieks, pasākumu vadītājs, bitenieks, lauksaimnieks un mednieks, kā arī Aizputes novada deputāts- Izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs. Nezinātājam gribētos šaubīties, vai to visu spēj aptvert viens cilvēks. Bet, rūpīgāk ielūkojoties sabiedriskajās, kultūras un izglītības aktualitātēs, redzam, saklausām un jūtam viņa nemiera garu visā spožumā. Būtiska personības iezīme- optimistiska pārliecība, ka pasaule balstās uz neprātīgām lietām un idejām. Mākslinieciskais savijas ar latvietim raksturīgo saimnieciskumu un praktiskumu, tāpēc arī dzeja reizēm rodas pat nejauši, uzvirmo daži tādi domu uzplaiksnījumi, nelaiž vaļā, liek rindām virknēties un palikt uz baltas lapas.
   Imants Ozols lasīja gan savu dzeju, gan atcerējās un runāja sev zināmas, tuvas citu dzejnieku vārsmas, saistot ar pasākumu vadīšanu skolās, kultūras namos. Dzeja par dabas skaistuma neatkārtojamību, par noskaņām un jūtām, bez kurām nav iedomājama cilvēku dzīve.
   Laiks, nepiekāpīgi spēlēdamies ar smilšu pulksteni, visus graudiņus palaidis ceļā. Bet gaišas domas vieš cerību, ka nekas nepazūd, kāds dzejas graudiņš paliks tepat- katrā no mums.

-= galerija =-

Pin It