No 2. novembra Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā tiks īstenots B mācību modelis, tas nozīmē, ka mācības tiek organizētas daļēji attālināti.
   Periodiski pa nedēļām daži kursi mācīsies vienu nedēļu attālināti, nākamo – klātienē. Piektdienās visām grupām mācības būs plānotas attālināti. Aktuālajai informācijai par mācību norisi audzēkņus un viņu vecākus aicinām sekot līdzi e-klase.lv.
   Ja kāds no izglītojamiem, kam noteikts attālinātās mācības, tomēr vēlas dzīvot kopmītnēs un mācīties klātienē, izņēmuma kārtā pieļaujam šādu situāciju. Ja izglītojamais vēlas brīvdienās palikt dienesta viesnīcā, tas tiks atļauts ar nosacījumu, ierobežojot iespējas brīvdienās apmeklēt draugus un uzturēties publiskās vietās.
   Tehnikuma vadība aicina audzēkņus un pedagogus būt atbildīgiem. Gadījumos, ja radušās akūtas saslimšanas pazīmes, palikt mājās, mācoties vai strādājot attālināti.
   Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām, pedagogi un citi tehnikuma darbinieki tiek aicināti lietot sejas maskas vai vizierus starpbrīžos, pārvietojoties pa skolu. Sejas maskas iespējams saņemt pie saimniecības daļas vadītāja vai struktūrvienības vadītājas.

Iesakām ievērot 2 metru distanci un biežu roku dezinfekciju.

Pin It