image.png

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process 2020/2021.m. g.

Pin It