Daudziem no mums advente ir laiks, kad klusām gaidām pienākam Ziemassvētkus. Četru svētdienu garumā mūsu mājās iemirdzas sveces liesmiņa, kurai simboliku varam piemeklēt katrs pēc savām izjūtām. Adventa laika sastāvdaļa ir adventes vainags, kam ir reliģiska un simboliska nozīme. Četras sveces adventa vainagā simbolizē četras svētdienas pirms Ziemassvētku atnākšanas. Katrai Adventa svētdienai ir sava pamattēma, kuru kristieši pārdomā, tādējādi svētot laiku līdz Ziemassvētku svinēšanai. Pirmā svece simbolizē cerību, otrā – aicinājumu (mieru), trešā – prieku, bet ceturtā  - mīlestību.
   Tas ir meklējumu sevī laiks. Dienas, kad esam kopā ar ģimeni, sev tuvajiem, sakārtojot savas domas un vidi sev apkārt, pabeidzot gada laikā iesāktos darbus, dotos solījumus un nepiepildītās apņemšanās. Atceramies, ka Adventa laiks norāda arī uz pirmā mācību pusgada beigu tuvošanos. Tāpēc sakārtosim arī savu mācību vidi, pievēršot uzmanību sekmēm, nerakstītajiem vai slikti uzrakstītajiem pārbaudes darbiem un kavējumiem. Uzrakstiet uz baltas lapas vai domās savus sapņus, izvērtējiet dzīves vērtības. Daudzi sapratīs, ka tas, pēc kā tiecas pašlaik, nav tas nozīmīgākais. Svarīgi sajust, kas patiešām Jums dzīvē ir svarīgākais. Parasti šādos pārdomu mirkļos atbilde atnāk negaidīti pati no sevis, jo patiesībā tā ir slēpusies zem visa laicīgā šai pasaulē gadiem ilgi. Advente ir tas laiks, kad ikviena sirsniņā iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma.
   Lai izdodas sasniegt mācību gada sākumā izvirzītos mērķus!

-= galerija =-

Pin It