Lai Jaunais gads ienāk mūsu dzīvē ar baltām domām, ka viss būs labi! Lai mūsu rokas, prāts un vēlmes gurst patīkamā darbā, bet spēkus atjauno tuvu, labestīgu un mīļu cilvēku klātbūtne! Noticēsim brīnumam, dalīsimies labajā, radīsim prieku un drošības sajūtu līdzcilvēkos! Lai prieks silda arī tad, kad zemi un kokus neklāj visbaltākie sniegi! Optimismu, gaišas domas, stipru veselību, neizsīkstošu sparu, radošas ieceres un veiksmi Jaunajā gadā!

Kandavas LT Cīravas TS kolektīvs

Pin It