Par to, kas ir laiks, iespējams pafilozofēt, meklēt savas definīcijas ar abstraktiem, zinātniskiem, sadzīviski vienkāršiem vai romantiskiem skaidrojumiem, saistot ar savu esību, savu būtību. Laiks, kas aptver mūsu vēlmes, iespējas, vajadzības. Tiešām - labs temats klusām, sevī vērstām pārdomām, arī nemiera, neziņas izvirdumam, kas laužas no dziļas zemapziņas. Kas ir laiks, kad esam norobežoti no savas apzinātās brīvības, no ierastā dzīves ritma? Kaut kā jauna meklējumi, atradumi, arī zaudējumi?
   Laiks, kad ir iespēja izzināt, veidot, radīt. Sen gaidītā ziema ar iespējām izkustēties ārpus telpām! Skrējienā noķert meža dzīvinošo elpu, traukties pār aizsalušo ūdeņu dzīslām vai vienkārši  pabūt tur, kur balts, sniegots klajums.
   Sniegavīri  un saveltie vaļņi sākuši zaudēt savu sākotnējo veidolu. Pārsteiguma mirkļi iemūžināti ar foto zibsni. Bet iespēju daudz, ja vēlamies nesapīkt, nesagurt no nekā nedarīšanas. Katrai dienai atrast iespēju - lasīt, muzicēt, labot vai radīt jaunas lietas, celt gaismā apslēptus talantus.
   Arī šajā laikā varam justies veiksmīgi, novērtēti. Pagūt starp tālmācības labirintiem atrast brīvā  laika  piepildīšanas iespējas. Laiks padomāt!

Pin It