1990.gada 4.maijā Latvijas PSR Augstākā Padome balsoja par latviešu tautai tik nozīmīgu, liktenīgu vēsturisku deklarāciju „Par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu”. Šī diena, 4.maijs, paliks tautas atmiņā iekalta, vēstures grāmatās ierakstīta. Kā zīme par tautas cerību piepildījumu.
   „Latvijas vēstures kalendārā ir visai daudz sērās iekrāsotu atceres dienu, bet pavisam maz oficiāli svinamu uzvaras un līksmības dienu. Ja pašreizējā kalendārā pārsvarā ir „melnie” datumi, zaudējumu, nelaimju un kauna dienas, tad nākotnes kalendārā varētu būt vairāk prieka, lepnuma un gandarījuma dienu, kādas mūsu tauta ir pelnījusi. Pie šādām dienām neapšaubāmi pieder arī 4.maijs - Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena!” Tā savulaik rakstīja izcilais latviešu zinātnieks, akadēmiķis, profesors Jānis Stradiņš - latviešu tautas godaprāta un sirdsapziņas simbols.
   Tu esi un būsi savā zemē, savā tautā un dzimtā tik stiprs un stipra, cik stipras un dziļas būs tavas saknes, cik liela būs tava griba un pārliecība savu dzimto zemi, savu novadu un valodu sargāt, mīlēt un turēt godā. (V.Kokle- Līviņa)

   Lai svētku laiks izvērstos par sirsnīgu satikšanos, kopā būšanu ar sarunām, dziesmām, mūsu dzīvē ienāca Baltā Galdauta svētki, un tieši 4.maijs kļuvis par šo svētku dienu. Tā ir unikālākā iespēja satikt un iepazīt dažādus cilvēkus, ar pašu sarūpētu cienastu sēsties pie viena galda. Balts galdauts - gaišums, uzticēšanās un labestība. Sākums un solījums, ka viss izdosies. Ja ir pārliecība par svētku nozīmi sabiedrības, ģimenes stiprināšanā, tad Baltā Galdauta svētki vēl ilgi dzīvos kā laba tradīcija.
   Šobrīd varam būt kopā tikai ar pašiem vistuvākajiem, bet domās un savos vēlējumos dzīvojam līdzi visiem, kam tuva doma par mūsu vienotību Latvijas svētku laikā.

Pin It