Starptautiskā ģimenes diena ir starptautiska mēroga svētki, kurus katru gadu atceras 15.maijā. Tā ir pēc ANO ieteikuma iedibināta svētku diena, lai pievērstu pasaules uzmanību ģimenei, tās patiesajai vērtībai. Pasaulē kā oficiāli svētki no 1994.gada 15. maija, bet no 2008. gada- Latvijā.
   Svinot Starptautisko ģimenes dienu, tiek godinātas visas ģimenes, izteikts aicinājums padomāt un novērtēt  ģimenes lomu katra cilvēka dzīvē, pievēršot uzmanību visiem- vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, bērniem. Dažkārt par ģimeni kļūst audžuģimene, kura uzņemas atbildību par pieņemtajiem bērniem. Arī skola, darbavieta  cilvēkam dzīvē var kļūt par ģimenisku vidi, kurā iespējams augt, pilnveidoties, sajust uzticēšanos, mīlestību.
   Noteiktā dzīves posmā iegūstam savu lomu - no bērna  pieaugam, kļūstam  par vecākiem, par vecvecākiem, bet kādam visu mūžu būsim brālis, māsa.  ĢIMENE. Tā ir mīlestība, atbildība, rūpes, sapratne, drošība- simtiem vārdu, ar kuriem iespējams izteikt šo vienu vienīgo vienojošo vārdu ĢIMENE.
   „Vienmēr katrā mūža posmā ģimene ir tas galvenais balsts, pie kura mēs atgriežamies un kur mēs ceram gūt sapratni un izpratni par to, kas mums sāp un kas dara prieku.”(V.Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente (1999-2007).)
   Pavasaris dedzīgi izzied prieku smaržās un krāsās .Lai šis laiks mums visiem ir noskaņām bagāts, košs un iedvesmojošs!

Sirsnīgi sveicieni  Starptautiskajā ģimenes dienā!

Pin It