Šajā pavasarī skola ir saņēmusi patīkamu pārsteigumu – dāvanu (naudas līdzekļi, par kuriem iegādāti portatīvie datori) no LELBA.
   LELBA ( Latviešu Evanģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā) ir daļa no ārpus Latvijas pastāvošās evaņģēliski luteriskās baznīcas(LEBĀL), kurā ietilpst vēl 9  Austrālijas un 36 Eiropas draudzes, kā arī Latvijā dibinātā Neatkarīgā draudze Rīgā. 2012. gadā pie LELBA tika izveidots fonds, kura darbības viens no galvenajiem uzdevumiem ir palīdzēt, atbalstīt tos jauniešus, kuri mācās vidējās mācību iestādēs un apgūst kādu tautsaimniecībai nepieciešamu profesiju. Atsaucoties uz fonda priekšsēdes, LELBA Vidienes apgabala prāvestes Sarmas Eglītes piedāvājumu, no šī fonda, kuru veido labvēļu ziedojumi, Latvijas  draudzes ir saņēmušas naudas dāvinājumus. Cīravas  luteriskās draudzes mācītāja Rudīte Losāne ierosināja sniegt šādu atbalstu Cīravas skolas izglītojamiem, ieguldot naudu datoru iegādē ,lai palīdzētu nodrošināt  kvalitatīvu izglītību, dotu iespēju motivēt audzēkņus efektīvāk strādāt attālinātajā mācību režīmā.

Paldies par doto iespēju izaugsmei, attīstībai, jaunu mērķu sasniegšanai!

-= galerija =-

Pin It