2020./21. mācību gads ir finišējis. Laiks izvērtēt  paveikto un sasniegto sarežģītajā  periodā, kura norises nemitīgi ierobežoja stingrie pandēmijas laika noteikumi. Attālinātais mācību process ne visiem izglītojamiem bija tik viennozīmīgi veiksmīgs, pietrūka gribasspēka, neatlaidības. Vienmēr priecē motivēto jauniešu attieksme mācīties arī attālinātajā režīmā, uzrādot labas zināšanas pārbaudes darbos, CE(centralizētajos eksāmenos) un kvalifikācijas eksāmenos. Mācību process skolā tika organizēts, iekļaujot arī individuālās konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem. Ļoti svarīgi tas bija tiem audzēkņiem, kuri gatavojās CE kārtošanai latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Praktiskās apmācības nav iedomājamas bez tiešas darbošanās klātienē. Šo praktisko nodarbību norises organizēšanu, ievērojot visus drošības noteikumus, audzēkņi vērtēja atzinīgi. Lai veiksmīgi nokārtotu kvalifikācijas eksāmenus, nepieciešams atkārtot ,nostiprināt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas.
   Šajā mācību gadā skolas beigšanas eksāmenus kārtoja 41 izglītojamais. 34 audzēkņi(83%no kārtotāju skaita) kvalifikācijas eksāmenā saņēma vērtējumus 7 balles un augstāk. Tas ir atzinīgi vērtējams sasniegums. Katrā specialitātes grupā ir tādi audzēkņi, kuri parādīja labas, pat izcilas teorētiskās un praktiskās iemaņas.
      I.Krūmiņa(3PV) , V.Urtāne(3PV) - 9 balles
   Pieciem šis grupas audzēkņiem vērtējums – 8balles. 
      A.Kotovs (3KO) - 8 balles
      L.Āfelde (3PP) , A.Kleščenoka(3PP) - 9 balles
      R.Daranda(4AC), H.Gembergs(4AC), I.Meiers(4AC) – 9balles
      J.Pluģis(4CLM) -10balles
      K.Tilka(4CLM) - 9balles 
      I.Ābele(4KL), E.Limanta(4KL) - 9balles
   Eksāmenu satraukuma laiks ir aizvadīts. Noslēdzies kāds būtiski svarīgs dzīves posms, un tagad atvērti iespēju vārti sevi pierādīt. Pienācis brīdis kļūt patstāvīgiem un atbildīgiem savas izvēles priekšā.
   Paldies visiem par ieguldīto darbu, neatlaidību, mērķtiecību un vēlmi sadarboties! Lai skolā gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas lieti noder dzīvē!

Pin It