20. jūlijā KLT Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā tika rīkota tikšanās ar jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada pārstāvjiem. Sarunās par turpmāko sadarbību un akūti svarīgiem jautājumiem piedalījās novada pašvaldības priekšsēdētājs A.Priedols, E.Putra, A.Čanders, biedrības “Roku - Rokā” pārstāve R.Kļava un KLT Cīravas TS vadītāja L.Zeltiņa.
   Tikšanās mērķis bija nostiprināt sadarbību ar novada domi. Tika pārspriesti dažādi jautājumi un esošā situācija, kas  veiksmīga darba procesā liek šķēršļus.  Sarunu tematika bija saistīta ar Cīravas skolas turpmāko attīstību un kopēju redzējumu Dienvidkurzemes attīstībā. Skola piedāvā apgūt četras profesionālās iglītības programmas, bet turpmākajos gados paredz profesiju klāsta palielināšanu. Akcents tiek likts uz lauksaimniecisko izglītību, ko Latvijā piedāvā tikai dažas skolas. E.Putra apliecināja šīs nozares darbaspēka pieprasījumu. Tika apspriestas iespējas savstarpējai sadarbībai modernizēta mācību procesa norisē. L.Zeltiņa atzīst, ka sadarbība ir ļoti svarīga gan skolas attīstībai, gan darba tirgus attīstības veicināšanai, lai sasniegtu vislabāko rezultātu.


   Īpašs akcents sarunām – tika vērsta uzmanība izglītības iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Biedrības pārstāve R.Kļava uzsvēra, ka ir nepieciešama lielāka savstarpējā sadarbība, lai veicinātu šo cilvēku veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā, to apliecināja arī L.Zeltiņa. Šis temats ir ļoti svarīgs, jo bez kopējas sadarbības un visu ieinteresēto pušu iesaistīšanās ir grūti panākt gaidīto rezultātu. Cīravas skola jau gadiem piedāvā izglītošanās iespējas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet interese ir minimāla. Pēc sarunām tika secināts, ka skolas piedāvājums ir aktuāls, bet nepieciešams daudz lielāks atbalsts no dažādām pusēm, lai šos cilvēkus iesaistītu mācību procesā, kas sniedz lielu ieguldījumu šo cilvēku personīgajā un profesionālajā attīstībā.
   Sarunu rezultātā tika izstrādāts konkrēts rīcības plāns un ieskats turmākai sadarbībai. Dalībnieki vienojās par turpmākās sadarbības formu un savstarpējo atbalstu veiksmīgu procesu norisē.

 

Pin It