Mēs esam līdzīgi
Kokiem,
Bet dzīvojam
Ne ar lapām,
Kas krīt,
Dzīvojam
Ar pumpuriem
Un ar ziediem,
Ar domām,
Ko labu paveiksim rīt.

   Lai jaunais laiks, 2021./22. mācību gads, liek katram kļūt par jaunu iespēju un dzīves vērtību atklājēju un savas nākotnes veidotāju! Sveiciens visiem skolas audzēkņiem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem!

Pin It