Projektu konkurss “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai"
   Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai.
   Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem – labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādejādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.
   Projektā vienas izglītības iestādes labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs ir 1000,00€.
   Projekta apstiprināšanas gadījumā varēsim izlietot 1000 eiro skolas mentālās veselības uzlabošanai.
   No 26. līdz 28. augustam Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas struktūrvienības pašpārvaldes pārstāvji: Augusts Lociks, Ksenijs Rodrigo Jansons, Zane Strēle un koordinatore Maija Pētersone devās uz apmācībām Vaiņodē.
   Šajās mācībās ieguvām ļoti daudz zināšanu par mentālo veselību un tās uzlabošanu jauniešu vidū, tādēļ lielu lomu spēlēs skolas pašpārvalde, kura projekta ietvaros apguva vērtīgas metodes, lai palīdzētu sev un saviem skolas biedriem atpazīt emocionālās grūtības un tikt galā ar tām.
   Izveidojām “Labbūtības ceļakarti,” lai projekta apstiprināšanas gadījumā būtu iespēja skolai iegūt 1000 eiro, kuru izmantotu labbūtības mērķa sasniegšanā, piesaistot zinošus lektorus, un ieinteresētu skolas jauniešus par iespējām pašiem piedalīties, darboties un veidot labvēlīgu psiholoģisko vidi.

-= galerija =-

Pin It