20.aprīlī Kandavas LT Cīravas teritoriālā struktūrvienība aicināja pie sevis 9.klašu skolēnus uz Atvērto durvju dienu. Šogad informācijas dienas pasākums tika organizēts klātienē, lai skolu jaunieši varētu iepazīties ar mācību iestādi- apskatīt mācību telpas, laboratorijas, dienesta viesnīcu, kā arī uzklausīt stāstījumu par audzēkņu iespējām. Izglītības iestāde piedāvā labu teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu apguvi, plāno un organizē audzēkņu iesaisti dažādos projektos, piemēram, Erasmus+. Projekta programma nodrošina prakses ārvalstīs (Vācijā, Spānijā, Portugālē) un dod ieguldījumu jauniešu profesionālajā izaugsmē, praktisko iemaņu pilnveidē.
  Ar aktualitātēm audzēkņu izglītošanā, praktisko iemaņu apgūšanā, brīvā laika pavadīšanas iespējām skolas viesus iezīstināja struktūrvienības vadītāja L.Zeltiņa, izglītības darba vadītāja S.Pugule, saimnieciskā darba vadītājs R.Horns, audzināšanas darba vadītāja M.Pētersone, kā arī skolas pašpārvaldes jaunieši. Skolas pašpārvalde apvieno radošus, aktīvus un darītgribošus audzēkņus, kuru ziņā ir krāsainākas skolas sabiedriskās dzīves veidošana. Sporta sekcijas, interešu izglītības pulciņi, jaunsardze. Katram ir iespēja atrast sev vistuvāko nodarbi un attīstīt savus talantus.
  Mācību laboratorijās (šajā dienā, lai kaut kas būtu savādāk) pedagogi bija parūpējušies par dažiem pārsteigumiem, maziem darbiņiem, atjautības uzdevumiem.
Pasākuma noslēgumā katra viesu grupa varēja pamieloties ar topošo pavāru gatavoto zupu.
  Paldies visiem, kas atrada laiku un izrādīja patiesu interesi par mūsu skolu! Izglītībai ir nākotne! Gaidīsim septembrī visus tos, kuri vēlas kļūt par mūsējiem!

-= galerija =-

Pin It