Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā,3.maijā, skolā notika klātienes konkurss “Ko tu zini par Latviju”.Audzēkņu komandām kopā ar audzinātājiem bija iespēja parādīt savas zināšanas, atbildot uz vienkāršākiem vai “āķīgākiem” jautājumiem par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, mākslu, literatūru, sportu. Zināmas lietas dažkārt piemirstas, tādēļ šis konkurss rosināja dalībniekus padomāt un atrast pareizo atbildi.Latvijas kartē atzīmēt vēsturiskos novadus, atjaunot valsts himnā zudušos vārdus, pēc attēliem atpazīt vietas, personas, notikumus – pamudinājums darboties komandā.Vairāk zināt,izprast, domāt par kultūrvēsturiskajām vērtībām, par mūsu zemes vienreizību un neatkārtojamību, iemācīties lepoties ar zināšanām, bez kurām nav iedomājama Latvijas nākotne.
  Konkursu organizēja un vadīja skolas pašpārvalde.

-= galerija =-

Pin It