Nekas uz šīs zemes nav vienāds -
  Ne upe, ne jūra, ne krasts!
  Katram mirklim, stundai un dienai
  Piemīt kas neparasts!

  Katram cilvēkam vajag māju. Katrai dvēselei- mierinājumu. Cik brīnišķīga ir tā diena, kas nāk ar mīlestību, ar ticību mātei, tēvam, savai ģimenei!
Ģimene ir sākums visam. Tā ir kā maza valsts, kurā katram ir sava vieta.
  Sargāsim, kopsim, rūpēsimies, lai tajā vienmēr mēs justos kā mājās, rastu mīlestību, iedvesmu un prieku!
  Lai šī Ģimenes diena ir skaistu, pavasarīgu noskaņu laiks!

Pin It