Ļoti aktīvs un pasākumiem, notikumiem bagāts aizritēja 2021./2022. mācību gads. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums mācību gada ietvaros realizēja divus Erasmus+ mobilitāšu projektus, kas deva iespējas jauniešiem praktizēties ārzemēs. Realizācijas laikā nācās saskarties ar dažādiem ierobežojumiem, bet izvirzītais mērķis tika veiksmīgi sasniegts.  Erasmus+ Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017025 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma profesionālās izglītības apguves praktizēšana ārvalstīs” izvirzītie mērķi:

   • Profesionālo prasmju, zināšanu nostiprināšana un papildināšana apgūstamajā profesijā;
   • Uzlabot svešvalodas zināšanas, labākai konkurētspējai Eiropas darba tirgū;
   • Veicināt profesionālās izglītības iestādes kvalitātes paaugstināšanu un radīt ieinteresētību potenciālo audzēkņu vidū, veidojot Eiropas darba videi atbilstošas izglītības programmas un to saturu;
   • Personisko prasmju attīstība veiksmīgai karjeras uzsākšanai.

  Projektā gūtā pieredze ir devusi milzīgu ieguldījumu katra jaunieša personības un profesionālajā attīstībā, ko apliecina aptaujas rezultāti, atsauksmes no izglītības iestādes struktūrām, kā arī augstie novērtējumi no prakses vietām ārvalstīs.
  Kopējais apstiprinātais finansējums projektam sasniedza 56424,00€, kas tika piešķirts no Eiropas struktūrfonda. Finansējums nosedza visus projektā radušos izdevumus- administratīvās, transporta, dzīvošanas, kā arī individuālās izmaksas – dienas nauda. Projektā piedalījās 8 Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi, 6 Saulaines teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un 6 Cīravas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi.
  Cīravas audzēkņi Z.A. Kaļinauska, Z.Strēle, K.Stucis, E.Balodis, K.Tilka, S.Pētersons savas praktiskās iemaņas uzlaboja siltajā Spānijā, kur 28 dienas praktizējās savās apgūstamajās profesijās – pavārs, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, automehāniķis. Jauniešus pavadīja pasniedzēja Inguna Vālodze.
  Paldies katram projekta dalībniekam par drosmi un gūto pieredzi, kas dos mūsu sabiedrībai ieguldījumu nākotnē!

Projekta koordinatore
Linda Zeltiņa

Pin It