Katru gadu 1.septembris izglītības iestādēs ir svētku diena, Zinību diena, sākums jaunam mācību gadam. Arī mūsu skolā šis rīts uzvēdīja atkalsatikšanās prieku, jaušamu satraukumu un interesi par to, kas iedvesmos, pārliecinās, iedrošinās piepildīt sapņus. Skolas aktu zālē pulcējās audzēkņi, jaunie un jau krietni pieredzējušie, kā arī audzēkņu vecāki, skolotāji un skolas darbinieki. Ar emocionālu apsveikumu Zinību dienā visus klātesošos uzrunāja Cīravas TS vadītāja L.Norenberga,novēlot visiem spēku un izturību šajā mācību gadā. Pirmo kursu audzēkņi tika iepazīstināti ar saviem audzinātājiem, bet vecāko kursu audzēkņi satikās ar saviem jau labi iepazītajiem. Kā Zinību dienas tradīcija ir labāko audzēkņu (par mācību sasniegumiem, par piedalīšanos konkursos, ārpusstundu aktivitātēm) fotografēšanās pie skolas karoga.
Audzēkņi ar saviem audzinātājiem šajā dienā varēja fotografēties, izstaigāt un apskatīt skolas mācību telpas un laboratorijas, iesākt skolas gadu ar klases stundu.
  “Krājiet zināšanas pa pilienam vien, stipriniet sevi ar pacietības pilieniem, dāviniet mīlestības pilienus, meklējiet gudrības pilienus, tveriet prieka pilienus, sargājiet cerību pilienus!” (Ezotērs, filozofs A.Astrogors)
  Lai mums visiem kopā izdodas!

-= galerija =-

Pin It