Šoruden, oktobra vēju un zelta lapu laikā, atceramies vienu no spilgtākajiem latviešu brīdomātājiem- E.Veidenbaumu.Pirmais latviešu modernais dzejnieks-filozofs, spītīgi izaicinošais un ironiskais, paskarbais, bet dvēseliski jūtīgais un pretrunīgais. Veidenbauma dzejoļi ir tik konkrēti, tie izauguši no paša dzejnieka personiskajām izjūtām un sava laikmeta izjūtām, 19.gs. nogales noskaņām.Daudzi no tiem paceļas augstākā vispārinājuma pakāpē, skarot dziļi dvēseliskus pārdzīvojumus par mūžsenajām cilvēces problēmām kā laika ritums, dzīvība un nāve, cilvēka prāta virsotnes, indivīds un sabiedrība, cilvēka gribas brīvība.Kad apkārt jaušams vēl īsti neskaidrais jaunā laika, Pirmās atmodas, sākums, dzejniekam - tikai 24 gadi…
  Mūsdienās izteikts apgalvojums, ka E.Veidenbaums ir dažādu paaudžu influenceris (sociālo tīklu personība, kura ar savu darbību ieguvusi sekotājus), kas ietekmējis un iedvesmojis gan citus dzejniekus un māksliniekus, gan sabiedrību kopumā.Ko cilvēks spēj pagūt izdarīt 24 gadu vecumā, savā traģiski īsajā mūžā?Kā iespējams kļūt par sava laika, 19.gs.,tautas balsi un panākt, ka tava dzeja, katra uzrakstītā vārsma izplatās rokrakstos, pārrakstot un nododot no rokas rokā? Gadsimti mainās, bet ilgas pēc taisnības, brīvības un neatkarības dzīvo.
  Dzejas dienas mūsu skolā ritēja E.Veidenbauma dzejas noskaņās.Aicinājumam “Katrā no mums mīt zemnieka gars, katrā no mums dzīvo dzejnieka dvēsele” sekoja daudzi audzēkņi, piedaloties radošā konkursā- dotajāmVeidenbauma rindām uzrakstot savu turpinājumu.Mājas darbs “Dzeja manā pasta kastītē” bija sarežģītāks, jo tas piedāvāja iespēju iesniegt konkursam savus radošos darbus, dzejoļus par sev tuvām un aktuālām tēmām.Noslēguma pasākums- veltījums E.Veidenbauma 155. dzimšanas dienai- noritēja ar iepazīšanos ar stāstu par dzejnieka dzīvi,klausoties latviešu komponistu radītās dziesmas ar Veidenbauma dzeju, kā arī piedaloties klātienes konkursā. Pateicības un nelielas balvas saņēma visi radošo darbu autori.
  E.Veidenbauma atcerei veltīto pasākumu sagatavoja, organizēja un iesaistīja jauniešus izziņas procesā,praktiskās un radošās izpausmēs latviešu valodas skolotāja S.Dīķe, skolotāja un bibliotekāre I.Bunka.Liels paldies par palīdzību skolas pašpārvaldes jauniešiem un skolotājai M.Pētersonei!

-= galerija =-

Pin It