Novembris - Patriotu mēnesis. Mūsdienu straujajā, mainīgajā pasaulē un arī Latvijā ir svarīgi stiprināt tradīcijas un vērtības, kas veicina personības, skolas un sabiedrības attīstību. Pilsoniskā audzināšana ir atbildības, pienākuma apzināšanās. Tā ietver sevī cieņu pret savu valsti, mīlestību pret savu dzimteni, kultūras mantojumu, toleranci pret pastāvošajām dažādībām. Tās uzdevums ir sekmēt pilsoniskās attieksmes veidošanos. Tā ir ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī fiziska izaugsme, aktivitātes, kuras norūda, pārbauda, motivē kļūt stiprākiem.
  Vīru spēles notiek novembrī, laikā, kad pieminam, atceramies savas tautas varoņus- brīvības cīnītājus. Lāčplēša dienas priekšvakarā, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas sajūtu gaidīšanas laikā.
  Skolas jaunsargi un valsts aizsardzības mācības skolotājs K.Kalniņš skolas audzēkņiem vadīja spēka un izturības pārbaudījumus. Šajās spēlēs piedalījās ne tikai stiprie puiši, bet arī meitenes, kurām nav sveši fiziskie vingrinājumi.
Atcerēsimies un nepiemirsīsim Latvijas Prezidentes V.Vīķes- Freibergas sacīto:
  “Mēs tagad esam brīvi, un brīvība ir un paliek lielākā vērtība.Nenovērtēsim brīvību par zemu! Mūsu kļūdas ir mūsu pašu, bet mūsu sekmes arī ir tikai mūsu pašu”!

-= galerija =-

Pin It