9.februārī IP Lauksaimniecība Lauksaimniecības tehnikas mehāniķu specialitātes izglītojamie apmeklēja uzņēmumu SIA Otaņķu Dzirnavnieks. Mērķis vizītei bija iepazīties ar uzņēmuma darbības sfērām, kas, pēc pārstāvju stāstītā, ir plaši aptvertas jomas – lauksaimniecības pakalpojumi, kravu pārvadājumi un produkcijas ražošana.
  Lai visi pakalpojumi noritētu bez dīkstāvēm, ir vajadzīgs liels loģistikas darbs, tehniskais nodrošinājums un savlaicīgi veikti remonti. Jo katra dīkstāves minūte ir saistīta ar laikus nepadarītiem darbiem un, līdz ar to, finansiāliem zaudējumiem.
  Par tehnisko pusi jauniešiem izrādīja un pastāstīja mēslojuma iestrādes nodaļas vadītājs Kaspars Mežbrakšis un tehniskais direktors Armīns Sudints (savulaik beidzis Cīravas profesionālo vidusskolu). Secinām, ka pamata tehniskais nodrošinājums prasa pastāvīgu rūpi tehniskā ziņā un arī konstruktīvus uzlabojumus, lai darbi tiktu izpildīti vēl kvalitatīvāk.
  Jaunieši ar šo nelielo ieskatu uzņēmuma “virtuvē” bija apmierināti. Kāds arī sarunāja Kvalifikācijas prakses otrās daļas vietu, lai iemēģinātu roku uz traktoriem, kuri uzņēmumā nestrādā vairāk par 6000 motorstundām, tātad, tehnika ir jauna un pastāvīgi tiek atjaunota.

Materiālu sagatavoja skolotājs G.Daubars

-= galerija =-

Pin It