1. martā Kandavas LT Cīravas teritoriālā struktūrvienība aicināja pie sevis 9.klašu skolēnus uz Informācijas dienu. Atvērto duvju diena notika klātienē, lai interesenti pēc iepējas labāk varētu iepazīt izglītības iestādes vidi, apskatīt mācību telpas, laboratorijas, sporta zāli, dienesta viesnīcu. Par aktualitātēm audzēkņu izglītošanā, teorētisko un praktisko iemaņu apguvē, brīvā laika lietderīgu izmantošanu viesiem pastāstīja Cīravas TS vadītāja L.Norenberga, mācību darba vadītāja S.Pugule, ārpusstundu un audzināšanas darba organizatore M.Pētersone. Kā gidi aktīvi darbojās skolas pašpārvaldes jaunieši, kuru uzdevums bija arī pastāstīt par savu skolā gūto pieredzi. Sagatavotajā prezentācijā ikviens pasākuma apmeklētājs varēja noskatīties izzinošu materiālu par izglītības iestādes darbu, tradīcijām, sasniegumiem, par katras skolā apgūstamās profesijas specifiku.
  Nākamajā, 2023./24. m.g., skola gaidīs visus tos apņēmīgos jauniešus, kuri vēlēsies apgūt kādu no izglītības programmām -
   * Ēdināšanas pakalpojumi ( kvalifikācija Pavārs);
   * Ēdināšanas pakalpojumi (cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, kvalifikācija Pavāra palīgs);
   * Lauksaimniecība (kvalifikācija Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis);
   * Kokizstrādājumu izgatavošana (cilvēkiem ar speciālām vajadzībām), kvalifikācija Kokapstrādes iekārtu operators).
  Šis gads skolas dzīvē ir nozīmīgs ar to, ka tas ir skolas 70. jubilejas gads. Oktobrī, zelta rudens laikā,gaidīsim visus mūsējos - bijušos un esošos-skaistam kopā būšanas brīdim.
  Paldies visiem Atvērto durvju dienas viesiem! Gaidīsim un cerēsim, ka kļūsiet par mūsējiem!

-= galerija =-

Pin It