18.aprīlī mūsu skolā viesojās Dienvidkurzemes novada domes deputāti izglītības komitejas izbraukuma sēdes ietvaros. Piedalījās arī Cīravas pagasta izglītības iestāžu vadītāji, vietvalži un novada pārstāvji, lai iepazītos ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību, materiāli tehnisko bāzi, reālo situāciju skolā un nākotnes redzējumu profesionālās izglītības iestādes pilnveidošanas un attīstības iespējām novadā. Novadā tiek izstrādāta DIENVIDKURZEMES NOVADA IZGLĪTĪBAS NOZARES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2023.-2028. GADAM. Mūsu skola tiek aicināta iesaistīties ar savu nākotnes redzējumu pedagoģiskās jomas attīstībā Dienvidkurzemes novadā. Dalījāmies ar savu pieredzi par Kandavas tehnikuma ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU STRATĒĢIJAS 2021. – 2027. gadam izstrādes procesu tehnikumā.

-= galerija =-

Pin It