1990.gada 4.maijā Latvijas PSR Augstākā Padome balsoja par latviešu tautai tik nozīmīgu, liktenīgu vēsturisku deklarāciju „Par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu” .Šī diena,4.maijs,paliks tautas atmiņā iekalta, vēstures grāmatās ierakstīta. Kā zīme par tautas cerību piepildījumu.
  „Latvijas vēstures kalendārā ir visai daudz sērās iekrāsotu atceres dienu, bet pavisam maz oficiāli svinamu uzvaras un līksmības dienu. Ja pašreizējā kalendārā pārsvarā ir „melnie” datumi, zaudējumu, nelaimju un kauna dienas, tad nākotnes kalendārā varētu būt vairāk prieka, lepnuma un gandarījuma dienu, kādas mūsu tauta ir pelnījusi. Pie šādām dienām neapšaubāmi pieder arī 4.maijs- Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena!”Tā savulaik rakstīja izcilais latviešu zinātnieks, akadēmiķis, profesors Jānis Stradiņš- latviešu tautas godaprāta un sirdsapziņas simbols.
     LATVIJA...
     Tu esi tik maza, tu būsi tik liela,
     Cik lielu mēs tevi ar savām rokām,
     Cik lielu mēs tevi ar savām domām un sirdi
     Pasaulē izaudzēsim. (L.Brīdaka)

  Svarīgi šajā skarbajā laikā būt patiesi lepniem par savu Latviju, drosmīgiem un uzticīgiem vienotības spēkam.
  Saulainu, mīlestības pret zemi un cilvēkiem piepildītu valsts Atdzimšanas gadadienu!

Pin It