19.maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika jaunatnes radošais mākslu simpozijs “Sirdsvārdi Latvijai”, tam atzīmēja jau 10.jubileju. Literāro darbu un pārspriedumu konkursu organizē Kuldīgas TTT sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Kuldīgas novada pašvaldību. Mūsu skolas jaunieši simpozijā piedalās jau septīto reizi.
  Šajā mācību gadā vidusskolēni un profesionālo skolu audzēkņi piedalījās rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 160.jubilejai veltītā radošo darbu un pārspriedumu konkursā, godinot viņa devumu latviešu literatūrā. Konkurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, sniedz iespēju labāk izprast patriotismu un ētiskās vērtības, paplašina redzesloku. Simpozijā varēja gūt jaunas atziņas, papildināt zināšanas par R.Blaumani un Blaumaņu dzimtu RTU profesores Alīdas Zigmundes un skolotājas Guntas Marihinas biogrāfiskajās skicēs. Klausījāmies konkursa laureātu darbu lasījumus, piedalījāmies jaunākās grāmatas “Pro Patria IX” atvēršanas svētkos. Simpozijā piedalījās Daņiils Gaļčuks (1CLM) ar dzejas kopu “Dzīve ir avots, no kura izverd daudz skaidra prieka.”(R.Blaumanis)
  Paldies simpozija saimniekiem kuldīdzniekiem! Gaidīsim jaunu konkursu un grāmatas “Pro Patria X” atvēršanas svētkus nākamajā pavasarī.

Spodra Dīķe,latviešu valodas un literatūras skolotāja

-= galerija =-

Pin It