No šī brīža
izvēle brīva
savas debesis
cerību saullēktiem
vērt
atsaukties gaismai
lai saulē
starotu dzīve
zelta graudus
nākotnes apcirkņos
bērt. (K.Apškrūma)


  Lai visiem mūsu skolas 2023.gada absolventiem arī turpmāk katrai dienai pietiek gribasspēka, apņēmības un iedvesmas! Lai nezūd vēlme sasniegt vēl augstākas virsotnes, likt lietā skolas gados gūtās zināšanas! Lai negaist gandarījums par lietderīgi izmantoto laiku, skolas gadu draudzību un atziņām par dzīves patiesajām vērtībām!

-= galerija =-

Pin It