Ikviens interesents, kuram ir pamatskolas izglītība, no 19. jūnija līdz 15. augustam aicināts pieteikties mācībām klātienē Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma  Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā vai nosūtot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus elektroniski.

  Izglītojamo uzņemšana Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā Cīravas teritoriālā struktūrvienībā realizētajās izglītības programmās notiek, pamatojoties uz šādiem izglītojamā iesniegtajiem dokumentiem:

  1. Iesniegumu Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktorei; 
  2. Atestāta un sekmju izraksta kopijas;
  3. Medicīniskā izziņā (veidlapa Nr. 027/u);
  4. Četras fotogrāfijas (3x4 cm);
  5.  Reflektantiem mācību programmās ar speciālām vajadzībām, speciālo izglītības mācību programmu kodiem,mācību grūtībām, invaliditāti, nepieciešama medicīniskā izziņa  ar norādi nepieciešama īpaša pieeja, izglītības kodi, mācīšanās traucējumi, invaliditātes apliecība.

Dokumentu iesniegšana klātienē:
Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā īstenotajās izglītības programmās: Cīravas lauksaimniecības skola, Cīrava, Dienvidkurzemes novads., LV-3453
Darba laikā no plkst. 8.00-17.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.30-13.30., Piektdienās no plkst.8.00-16.00

IESNIEGT PIETEIKUMU ELEKTRONISKI

Informācija datu subjektam par personas datiem saistībā ar izglītojamā uzņemšanas iesnieguma aizpildīšanu Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 13. panta prasībām.

 

 

Pin It