Noķēru aiz astes to mirkli,

Kad smaids lūpu kaktiņos mīt,

Un turēju rokā, lai neaizbēg,

Lai vējā lidinās un plivinās, un nepazūd...
 


  Skolai -70! Gadsimta laika skaitīšanā tas ir viens mirklis, uzplaiksnījums. Cilvēka mūžā - nopietns gājums ar savu sūtību, dzīves piepildījumu un cerību vēl būt par pasaules daļu.
  Arī Cīravas skolas 70 ir tāds laika posms ar daudzām zīmēm un rakstiem, nosaukumu maiņām, dažādu tautsaimniecībā nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Par Cīravas skolas vēsturi un pārmaiņu laikiem, personālijām varam lasīt G.Lejas grāmatā “Zem dzērves spārna”.
  21.oktobra pēcpusdienā skolas durvis vēra tie, kuru gaitas kaut brīdi bijušas saistītas ar profesionālās izglītības apguvi, audzēkņu izglītošanu un audzināšanu.
Svarīgākais un būtiskākais ir iegūtais arods, profesija, kādam jaunu iespēju laiks piepildīt savas dzīves sapni, pakāpiens pretī pārdrošiem izaicinājumiem. daudz tālākiem sasniegumiem.
  Rudenīgais vakars pulcēja kuplu absolventu pulku, jo piederība skolai un apziņa, ka skola kā dzīvs organisms dzīvo, elpo arī šodien, pierāda patiesību, ka skolas laika atmiņas ir vērtība, kas sauc, aicina un liek atgriezties…
  Skolas jubilejas pasākums uzrunāja esošos un bijušos skolas darbiniekus, raisīja atmiņas, ļāva piedalīties skolas vēstures un tās dažādu laiku nosaukumu spēlē… Muzikālie priekšnesumi dāvāja iespēju atcerēties ikvienam par iesaistīšanos, savu talantu attīstīšanu kādā skolas pašdarbības kolektīvā. Plašā foto galerija skolas vestibilā, dziesmas, viesi, apsveikumi un kopā būšanas prieks - un tam visam pāri gandarījums par to, ka esi piederīgs šai vietai, kas nes Cīravas skolas vārdu.
  Lai piepildās daudzo sveicēju novēlējums: ”Saules mūžu Cīravai! Cīravas skolai - vienmēr būt!”

-= galerija =-

-= lejupielādēt visu galeriju =-

Pin It