Šogad visa gada garumā Latvijā notiek literāri, muzikāli pasākumi, kuri veltīti dzejnieka Imanta Ziedoņa 90 gadu jubilejai,kā arī dižā dzejas Meistara atcerei.
  Mūsu skolas Dzejas dienu devīze
     “Dzeja elpo!
     Visa pasaule elpo, arī Tu elpo!”

  pievienojusies Latvijas aicinājumam lasīt dzeju, runāt par dzeju, domāt par dzeju un pašiem iejusties dzejnieka lomā.
  Jau no maija ķiršu ziedu sniegbaltuma laika līdz rudens miķelīšu pieticībai un dāliju košumam- tik ilgi esam ceļojuši kopā ar cieņas un patiesas savas zemes un tautas mīlestības izjūtu piesātināto “Kurzemīti”, filozofiskajām “Epifānijām” un viedajām pasakām.Bet visvairāk un ciešāk ieskatījāmies I.Ziedoņa dzejas rindās, klausījāmies latviešu komponistu radītās dziesmas ar I.Ziedoņa vārdiem. Tādēļ kopā meklējām, lasījām un centāmies atrast savai būtībai, sirdij vissaprotamākās izjūtas.
  Dzejas dienu laikā skolas audzēkņi kopā ar savām latviešu valodas un literatūras skolotājām piedalījās nelielā neklātienes ceļojumā pa dzejnieka daiļradi, veica dažādus uzdevumus, protams,tematiski saistītus ar Ziedoni, apskatīja skolas bibliotēkā grāmatu izstādi.
  Paldies visiem skolas Dzejas dienu atbalstītājiem un dalībniekiem!

-= galerija =-

Pin It