28.februārī Kandavas LT Cīravas TS pulcināja pie sevis Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošo skolu 9.klašu skolēnus, kuriem šajā vasarā ir jāizdara nākotnes profesijas izvēle.Informācijas diena šogad atkal tika organizēta klātienē.Tā ir iespēja labāk iepazīt izglītības iestādes vidi, apskatīt mācību telpas un laboratorijas, sporta zāli, dienesta viesnīcu, kā arī pašiem pielikt savu roku dažu darbiņu veikšanā. Par aktualitātēm, skolas attīstības perspektīvām ar sagatavotu prezentāciju klātesošos iepazīstināja Cīravas TS vadītāja L.Norenberga, direktora vietniece mācību darbā S.Pugule, kā arī direktora vietniece skolas ārpusstundu un audzināšanas darbā M.Pētersone. Skolas pašpārvaldes jaunieši savukārt palepojās ar saviem veiksmes stāstiem, līdzdalību skolas dzīves daudzkrāsainības veidošanā, piedalīšanos dažādos projektos.Par izglītības programmām, kuras tiks realizētas 2024./25. m.g., var uzzināt skolas mājas lapā un sociālajos tīklos.
  Paldies visiem, kuri atrada iespēju un izbrīvēja laiku apciemot mūsu skolu! Būsim gandarīti, ja kļūsiet par mūsējiem!

 

Pin It