Mūsdienu jauniešiem ir jābūt erudītiem! Visa sabiedrība šajā laikā ir ierauta informācijas virpuļos, dažāda veida un formāta sociālo tīklu informācijas patiesībās, arī maldināšanas teorijās. Katra jauna sensacionāla ziņa izplatās ļoti strauji, galvenais ir pareizi saprast, novērtēt. Erudīts cilvēks ir intelektuāls, vispusīgi izglītots, vārdu sakot, personība ar plašām zināšanām, kura sevi bagātina ar jaunatklājumiem, dalās pieredzē, atrod domubiedrus.
  Skolas ikdienu krāsaināku spēj padarīt dažādas aktivitātes - galda spēles, pavasara futbols, kuru labvēlīgos laika apstākļos uzspēlē paši audzēkņi, kā arī prāta spēles un konkursi. Trešdien, 13.martā, skolā notika erudīcijas konkurss “Asini prātu!”, kurā piedalījās visu grupu audzēkņu izveidotās komandas (Pipargurķīši, Sprīdītis, Enkurs, Burunduki, Vīri Melnā, Čiekuri, Moči, Taureņi), kā arī līdzjutēji - kursa biedri un audzinātāji, kuru uzdevums - uzmundrināt un atbalstīt. Bez iepriekšējas sagatavošanās, izņemot - ieteikumus, ka savlaicīgi jāpadomā par komandas noformējumu un nosaukumu. Visas iespējamības un tematiku daudzveidība. Konkursam bija sagatavoti jautājumi par mūziku, personībām, dabu un citām interesantām lietām. Komandu dalībnieki atbildēja gan rakstiskā versijā, gan izmantojot aplikāciju telefonā. Mazo pauzīšu laikā konkursa dalībnieki minēja ātrās mīklas un āķīgos jautājumus.
  Paldies visiem erudīcijas konkursa organizētājiem, drosmīgajiem dalībniekiem un atbalstītājiem!

-= galerija =-

Pin It