PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

KLT Cīravas teritoriālās struktūrvienības izglītojamie praktizējas Portugālē

123
123
   Jaunais mācību gads jau ir uzņēmis savu ātrumu un audzēkņi aktīvi turpina sevis izglītošanu izvēlētajās profesijās. Pagājušais mācību gads noslēdzās ar iegūtu praktisku pieredzi Austrijā un Vācijā, kur noslēguma pasākumā tika akcentēts šī projekta nozīmīgums. Lai tehnikums saviem audzēkņiem piedāvātu vislabāko iespēju profesionālo prasmju apgūšanai un praktizēšanai arī šajā 2018./2019. m.g., tiek turpināta aktīva dalība Eiropas projektos. 24. maijā tika saņemts Erasmus+ projekta  Nr. 2018-1-LV01-KA102-046855 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo starptautiskā prakse kompetenču stiprināšanai un mūsdienīgai attīstībai ” apstiprinājums, kas sniegs praktizēšanos ārzemēs 43 Kandavas tehnikuma audzēkņiem, tajā skaitā struktūrvienības Cīravā un Saulainē. Projekta mobilitātes valstis - Vācija, Austrija, Portugāle, Spānija, Apvienotā Karaliste. Projekta kopējais finansējums ir 143671.00 eiro.
   Projekta mērķis ir sagatavot profesionālus dažādu jomu speciālistus mūsdienīgai attīstībai atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām un veicināt jauniešu personības attīstību un kompetenču stiprināšanu, kas nodrošinās efektīvu integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū pēc skolas beigšanas. Projektā piedalīsies 14 Cīravas skolas audzēkņi un divi skolotāji kā pavadošās personas.
   17.10.2018. praksē uz Portugāli devās pieci audzēkņi, kur lauksaimniecības tehnikas mehāniķus pārstāvēja K.Tilka, automehāniķus – I.Meiers  un pavārus – A.Jankovska, J.V.Tilka un K.Kevišs. Praktizēšanās ilgums ir viens mēnesis, kad jaunietim ir iespēja izbaudīt kultūras īpatnības un praktizēties savā profesijā. Papildus tam, jauniešiem tika piešķirtas licences Angļu valodas apguvei interneta vidē, kas ļaus sevi novērtēt projekta sākumā un beigās, sniedzot informāciju par valodas apguvi, kas ir viens no projekta apakšmērķiem. Jaunieši no prakses atgriezīsies 13. novembrī, kad arī gaidīsim dažādus pieredzes stāstus. Pavadošā persona R.Butkus bija kopā ar jauniešiem veselu nedēļu, lai palīdzētu viņiem iejusties un iekārtoties jaunajā dzīvesvietā. Atgriežoties no brauciena skolotāja saviem kolēģiem bija sagatavojusi brīnišķīgu prezentāciju par braucienu kā arī atveda dažādus suvenīriņus – ceptus kastaņus, kas Portugālē ir ļoti iecienīti, eikaliptu lapas un milzīgos čiekurus. Otrajā mācību semestrī Cīravas audzēkņi dosies uz Apvienoto Karalisti un Vāciju.

Pin It

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1