PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Ievas Priedes lekcija - nodarbība “Kā atrast ideālo darbu”

   4.  decembrī, ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Cīravas teritoriālās struktūrvienības jauniešiem bija iespēja klausīties un līdzdarboties Ievas Priedes lekcijā- nodarbībā “Kā atrast ideālo darbu”.
   Lekcijas galvenā pamatdoma – svarīga ir cilvēka paša atbildība un loma savas profesionālās dzīves veidošanā. Lektore uzsvēra, ka katra karjeras ceļš sākas jau bērnībā ar pirmajiem ģimenē uzticētajiem pienākumiem un to atbildīgu veikšanu. Jauniešiem tika atgādināts, ka ne mazāk svarīga karjeras veidošanā ir līdzdalība dažādos sporta un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, skolēnu pašpārvaldē, jo tas nostiprina prasmi darboties komandā un paplašina draugu un paziņu loku. Tieši šāda veida kontakti reizēm mēdz būt par iemeslu kāda darbinieka pieņemšanai darbā, ja jāizvēlas starp vairākiem pretendentiem, jo līdzcilvēku vērtējums mēdz būtiski ietekmēt darba devēja izvēli par labu kāda konkrēta amata pretendentam.
   Lekcija tika organizēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

-= galerija =-

Pin It

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1