PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Informācijas diena - 10.03.2020.

   Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība 10.martā aicināja pie sevis 9.klašu skolēnus uz Atvērto durvju dienu. Šis pasākums tradicionāli tiek organizēts marta mēnesī, lai skolu jaunieši savlaicīgi varētu iepazīties ar  nākamo mācību iestādi, kurā turpinātu izglītoties un apgūt savu profesiju. Šobrīd skola sagatavo automehāniķus, lauksaimniecības tehnikas mehāniķus, pavārus, pavāru palīgus(cilvēki ar īpašām vajadzībām),klientu apkalpošanas speciālistus un kokapstrādes iekārtu operatorus.
   Tikšanās pirmajā daļā viesi tika aicināti skolas aktu zālē. Visus klātesošos uzrunāja struktūrvienības vadītāja L.Grīnvalde, vēlot labu, jaunām izjūtām bagātu dienu. Skolas pašdarbības pulciņu dalībnieki demonstrēja savas prasmes dejot, dziedāt un runāt dzeju. Savukārt skolas pašpārvaldes pārstāvji ar sagatavoto prezentāciju veidoja stāstu par iespējām lietderīgi izmantot brīvo laiku, par skolas tradīcijām, interesantākajiem pasākumiem, sporta aktivitātēm
   Šajā mācību gadā, lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu, veicinātu patriotisma audzināšanu jauniešos, veidotu pilsonisko apziņu, skolā tiek realizēta izvēles programma Valsts aizsardzības mācībā. Vienreiz nedēļā skolā notiek jaunsargu nodarbības, kuras vada pieredzējušais jaunsardzes instruktors K.Rudītis. Jaunieši apgūst ierindas mācību, šaušanas iemaņas, prasmes darboties ar dažādiem mācību ieročiem, veikt nakts pārgājienus. Skolas jaunsargi piedalās valsts svētku pasākumos un svinīgos brīžos. Informācijas dienā jaunsargi instruktora vadībā demonstrēja mācībās apgūto, kā arī deva iespēju viesiem veikt dažus uzdevumus. Jaunsardzes moto „Augsim Latvijai!” apliecina šīs kustības spēku, kuru veido disciplīna, pārliecība, zināšanas un prasmes turpmākajai dzīvei.
   Informācijas dienas apmeklētājiem bija iespēja grupās kopā  ar struktūrvienības vadītāju L.Grīnvaldi  un izglītības darba vadītāju S.Puguli apskatīt , iepazīties ar mācību kabinetiem un laboratorijām, ieklausīties un atklāt sev nezināmo par skolas dzīvi, par jauniešu aizraušanos ar tehniskām lietām. Skolas saimnieciskā darba vadītājs R.Horns īsumā pastāstīja par audzēkņu pienākumiem un noteikumiem, kas saistīti ar mācību praksēm, dzīvi dienesta viesnīcā.
   Cīravas teritoriālā struktūrvienība piedalās:
     1) projektā „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
     2) programmā „Latvijas skolas soma”;
     3) ERASMUS+ projektā – prakses iespējas ārzemēs (Vācijā, Portugālē, Apvienotajā Karalistē).
   Paldies visiem, kas atrada laiku apmeklēt mūsu skolu!

-= galerija =-

Pin It

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1