PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Zinību diena.

ZinibuDiena 2017Pie iedzelteniem bērziem, košo asteru un gladiolu pušķiem atkal ir atnācis septembris, lai dzestrajos rudens rītos mēs soļotu pretī savam mērķim un teiktu: "Labrīt, Skola!".
Mīļi sveicieni visiem Cīravas skolas izglītojamiem un personālam Zinību dienā!
Pin It

Smagās tehnikas apkopes mehāniķis WorldSkills 2017 atlases kārta

WorldSkills 2017   Trīs profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi – Latvijas komandas kandidāti sacentās smagās tehnikas apkopes mehniķa profesijā: Jānis Ozols, Priekuļu tehnikums, Andis Kārkliņš, Priekuļu tehnikums, Klāvs Dunajevs, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Cīravas teritoriālā struktūrvienība.

   Latvijas komandas kandidāti demonstrēja savas prasmes spēkratu un lauksaimniecības mašīnu sagatavošanā darbam. Pirmajā dienā jauniešiem bija jāveic 3 darba uzdevumi:
1. Hidraulikas uzdevums. Jāveic hidraulikas sistēmas darbības pārbaude, jāfiksē novirzes no normas, jāmēģina novērst nepilnības hidraulikas sistēmā.
2. Celtniecības mašīnas pārbaude pirms piegādes klientam. Jāveic komplektācijas mezglu pārbaude, darbīgo mehānismu šķidruma līmeņa pārbaude, vizuāli tehniskā stāvokļa pārbaude.
3. Celtniecības mašīnas dzinēja darbība. Jāpārbauda mašīnas tehniskais stāvoklis, jāfiksē nepilnības un, vadoties pēc tehniskās informācijas, jānovērš nepilnības.

   Savukārt otrajā konkursa dienā kandidāti turpināja ar 3 darba uzdevumiem:
1. Mehāniskās piedziņas remonts. Jāidentificē transmisijas modulis un jāatrod nepieciešamā informācija, jāveic ātruma moduļa demontāža, jāatzīmē bojāto detaļu rezerves daļas katalogā, kā arī jāsaliek, izmantojot atbilstošos instrumentus un pievilkšanas momentus.
2. Elektrisko kontroles sistēmu un aprīkojuma pārbaude un remonts. Jāpārbauda iekārtas elektriskās sistēmas, izmantojot mērinstrumentus, un jāuzraksta problēmas risināšanas gaitā nepieciešamās rezerves daļas.
3. Motora defektēšana un remonts. Jādemontē sadales vārpsts, vadoties pēc ražotāja instrukcijas, kā arī tas vizuāli jānovērtē, jāveic sadales vārpstas izciļņu mērījumi un to fiksācija tabulā.
   Jāatzīst – konkurenti bija spēcīgāki šajā konkursā, tādēļ arī nācās piekāpties un uz pasaules sacensībām Abu Dhabi šogad rudenī dosies Priekuļu tehnikuma pārstāvis Jānis Ozols.

Klāvam paliek iespēja gatavoties Eiropas konkursam 2018. gadā.

-= galerija =-

Pin It

Nāc mācies Cīravā!

 

Profesijas 2017

Pin It

Izlaidums mūsu skolā

Izlaidums   Vēl pavisam nesen tika vērtas skolas durvis pirmo reizi un pavisam nesen teikts pirmais: "Labrīt!" Tā katru gadu mēs ar lielu lepnumu skatāmies uz saviem absolventiem un priecājamies par labi padarītu darbu. 22. jūnijā Cīravas teritoriālā struktūrvienība sveica savus absolventus un izsniedza diplomus 67 izglītojamiem. Šis ir otrais izlaidums kā Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam un trīsdesmit astotais izlaidums Cīravas skolai, kurā tiek iegūta profesionālā vidējā izglītība. Milzīgs paldies skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu. Jauniešiem novēlam izturību, mērķtiecību un pacietību turpmākajos dzīves ceļos.

-= galerija =-

Pin It

Kvalifikācijas eksāmens

KvalEx2k1719. un 20. jūnijā KLT Cīravas TS struktūrvienībā noritēja pēdējie pārbaudījumi, kur beidzēju kursu studenti kārtoja kvalifikācijas eksāmenus. Iegūtie rezultāti ir ļoti apmierinoši un lepojamies par paveikto darbu! Izsakām lielu pateicību pedagogiem par ieguldīto darbu!

-= galerija =-

Pin It

Erasmus + projekta noslēgums

erasmus logo 1   Mācību gads pamazām tuvojas noslēgumam un 25. maijā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība rīkoja noslēguma pasākumu Erasmus+ projektam Nr. 2016-1-LV01-KA102-022543 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo prakse Eiropā”, uz kuru ieradās projekta dalībnieki un potenciālie interesenti nākošajam gadam.
   Projekts ilga visu mācību gadu, gan Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, gan struktūrvienību Cīravā un Saulainē audzēkņi pabija piecās valstīs, praktizējot dažādas profesijas: lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, automehāniķis, pavārs, klientu apkalpošanas speciālists, viesnīcu pakalpojumu speciālists, elektriķis. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem pirmo starptautisko pieredzi savā apgūstamajā profesijā un personiskās prasmes, lai uzlabotu konkurētspēju darba tirgū. Tieši Cīravas struktūrvienības audzēkņi praktizējās Vācijā, Apvienotajā Karalistē un Austrijā. Kopējais projekta finansējums ir 133174.00 EUR, kurā ietilpa ceļa izdevumi, individuālais atbalsts, administratīvie izdevumi un speciālo vajadzību atbalsts. Prakses ilgums bija divdesmit astoņas dienas. Austrijā un Apvienotajā Karalistē jaunieši dzīvoja viesu ģimenēs, bet Vācijā - dzīvoklī un strādāja dažādos uzņēmumos. Projektā pavisam kopā piedalījās piecdesmit divi dalībnieki, no kuriem piecpadsmit studenti un divas pavadošās personas pārstāvēja Cīravas struktūrvienību. Skola ļoti aktīvi atbalsta jauniešus ar īpašām vajadzībām un katru gadu iesaista projektos. Šogad uz Vāciju devās trīs pavāra palīgi un uz Apvienoto Karalisti administratīvo un sekretāra pakalpojumu speciāliste. Šie jaunieši praksē pavadīja divas nedēļas. Pavadošo personu uzdevums bija pavadīt jauniešus, palīdzēt tiem iekārtoties un novērtēt esošo situāciju uzņemošajā valstī. 

Pin It

Lasīt tālāk...

213x213 SK

Iepirkumi

Skolas transports

buss

Seko mums

250px Instagramfacebookyoutube

Afiša

afisa gif

c 19 1

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1