PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Satikšanās ar „Pazudušo dēlu”

   Latvijas simtgadei sarūpētā programma „Latvijas skolas soma” turpina priecēt un pārsteigt ar piedāvātajām iespējām noskatīties jaunākās latviešu kino filmas, teātra izrādes, iestudējumus, apmeklēt muzejus, izstādes.
   23 janvārī skolā viesojās aktieris Ēriks Vilsons ar monoizrādi „Pazudušais dēls”. Šo izrādi aktieris veidojis kopā ar savu dēlu Robertu Vilsonu, kurš sagatavojis iestudējuma dramaturģisko materiālu un darbojas kā režisora asistents. R.Blaumaņa lugas „Pazudušais dēls” un noveles „Pērkoņa negaiss” tekstu sintēze koncentrētā veidā  parāda  sabiedrībā aktuālas problēmas. Izrādē netiek izmantotas dekorācijas, video, skaņu ieraksti, bet šo nosacīto telpu aizņem atsevišķi priekšmeti, rekvizīti, kas palīdz monoizrādē radīt gaismas, krēslas mirkļu noskaņu, spalgu troksni- brīdinājumu par traģiskuma tuvumu. Galvenā auditorija- vidusskolas vecuma jaunieši. Iestudējuma mērķis ir pierādīt, ka mūžsenie jautājumi par bērnu un vecāku savstarpējām attiecībām, par atbildību un pienākumu pret tuvāko ir nozīmīgi arī mūsdienās.
   Izrāde kā līdzību meklējums, skaidrojums, kas ir drāma, kur meklējams sākums traģēdijai. Skatītājus nedaudz samulsināja neparastais lomu sadalījums. Aktieris darbojas kā režisors un pēc savas izvēles piešķir klātesošajiem lomas, izrādes laikā vēršoties gan pie izvēlētā Krustiņa, gan mātes, pie Ilzes, pats, laiku pa laikam iejuzdamies Krustiņa tēva, gan krodzinieka Iņķa „ādā”, dod mums šo lielisko iespēju izjust, pārdzīvot, šaubīties, cīnīties un zaudēt…

-= galerija =-

Pin It

Filmas „Dvēseļu putenis” noskatīšanās

   9.decembrī  skolas audzēkņiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem bija iespēja ar projekta „Latvijas skolas soma” sniegto atbalstu noskatīties režisora Dzintara Dreiberga vēsturisko kara drāmu „Dvēseļu putenis”. Filmas scenārija pamatā ir rakstnieka, latviešu strēlnieka Aleksandra Grīna tāda paša nosaukuma dramatiskais romāns, kuru autors veltījis savu „jauno dienu draugiem, kas mira Tīreļpurvā, un tuviem un tāliem, kam acis sedz brāļu kapu smilts”. Filma ir vēstījums par latviešu karavīru, strēlnieku garo, skaudro kara ceļu laikā no 1914.-1919.gadam, aizkustinošs stāsts par Latvijas brīvības cīnītājiem. Filmas galvenā varoņa Artūra cīņu ceļš, zaudējumi un cerības par brīvu Latviju spēja skatītājus pārliecināt, cik liels spēks ir cilvēka drosme, ticība un mīlestība.

 

Pin It

Tikšanās ar Andreju Mediņu

   Piektdien, 6.decembrī, skolas audzēkņi pulcējās vienkopus, lai satiktu neparastu, apbrīnojamu cilvēku, garā stipru, dzīves pārbaudījumos rūdītu personību- Andreju Mediņu. Katoļu priesteris, Afganistānas kara veterāns, misionārs- tā ir tikai daļa no viņa dzīves. Lai izprastu, kādēļ skolu jauniešiem ir vajadzīga šāda tikšanās, noteikti jāveido stāsts par šo CILVĒKU.
   A.Mediņš, būdams katoļu priesteris, ar biedrības Kalna svētību kopiena atbalstu 2018.gadā nodibināja jaunu zēnu skolu, lai radītu piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei par daudzpusīgiem, rīcībspējīgiem un galvenais- atbildīgiem. Jaunā skola nodrošina interešu izglītību vieglās aviācijas jomā, pastiprināti apgūstot matemātiku, fizisko sagatavotību, izmantojot Montessori pedagoģijas principus. Individuālā pieeja katram bērnam, pusaudzim , lai izprastu viņa būtību. Ārkārtīgi liela nozīme šo zēnu audzināšanā un izglītošanā ir tēviem. Tēvu laiks skolā- tas nozīmē, ka katru nedēļu tēvi piedalās praktiskajās nodarbībās.
   Priestera A.Mediņa vadībā atjaunota Bruknas muiža un uzcelta baznīca. Vairāk kā 20 gadus vada kopienu, kuras mērķis ir palīdzēt atkarībās nonākušajiem, lai šajā rehabilitācijas centrā atgūtu ticību sev, saviem spēkiem,  dvēseliski attīrītos. Darbs, kuru ar savām rokām paveikuši, paliks  Bruknā kā pierādījums pacietībai, neatlaidībai un pat nežēlīgai pašdisciplīnai.
   Tikšanās izvērtās kā stāsts par mums pašiem, par mūsu varēšanu, gribēšanu un mācēšanu dzīvot. Skarbs jautājums par to, kāpēc pusaudži, jaunieši norobežojas no pasaules, bezjēdzīgi iznieko  atvēlēto dzīves laiku. Mūsu dzīve ir īsa, ar to nedrīkst  vieglprātīgi spēlēties. Kādēļ ir niknums uz pasauli? Tā ir neziņa par to, kā atbrīvoties no sava aizvainojuma.
   Dažas tikšanās laikā  paustās atziņas.
   Nebūt pareiziem, bet patiesiem, īstiem savā būtībā, just ar sirdi.
   Viss ir cilvēka galvā, tikai jāprot pareizi domāt.
   Ja nemīli sevi, tu nespēj mīlēt sev tuvos.
   Mācēt piedot, tikt pāri aizvainojumam, senam aizskārumam.
   Tuvojas svētki, gaiši un sirsnīgi, piedošanas un garīguma apjausmas laiks.
   Katram no mums ir dota iespēja darīt sevi un sev tuvos laimīgus.

-= galerija =-

Pin It

Satikšanās ar dzeju un mūziku

   5.decembrī ar muzikāli izglītojošu koncertprogrammu skolas audzēkņus priecēja projekta „Latvijas skolas soma” dalībnieki - aktrise, dziedātāja Karīna Tatarinova un ģitārists Roberts Dinters . „M.Čaklais- dziesmas un dzeja”-vēstījums par laiku, cilvēkiem un jūtām. Nākamais gads ir dzejnieka Māra Čaklā gads, jubilejas laiks – bez paša dzejnieka klātbūtnes, uz visu viņš raugās no mākoņa maliņas, tāpat kā komponists Ēriks Ķiģelis, kura dziesmu tekstu autors ir M.Čaklais.
   Imanta Kalniņa un Ērika Ķiģeļa dziesmas izskanēja neparasti, emocionāli virmojoši, savdabīgi atklāti, liekot klausītājam aizdomāties par netveramo laiku. Dziesmas par alvas zaldātiņu , pirmo uzsnigušo balto sniedziņu, dzeja par blēņām ,dvēseles lidojumu un daudzām citām sajūtām.
   Tikšanās ar dzeju un mūziku atsauca atmiņā brīnišķīgas teātra izrādes, kinofilmas.
   Paldies māksliniekiem par jauko pasākumu!

-= galerija =-

Pin It

Ievas Priedes lekcija - nodarbība “Kā atrast ideālo darbu”

   4.  decembrī, ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Cīravas teritoriālās struktūrvienības jauniešiem bija iespēja klausīties un līdzdarboties Ievas Priedes lekcijā- nodarbībā “Kā atrast ideālo darbu”.
   Lekcijas galvenā pamatdoma – svarīga ir cilvēka paša atbildība un loma savas profesionālās dzīves veidošanā. Lektore uzsvēra, ka katra karjeras ceļš sākas jau bērnībā ar pirmajiem ģimenē uzticētajiem pienākumiem un to atbildīgu veikšanu. Jauniešiem tika atgādināts, ka ne mazāk svarīga karjeras veidošanā ir līdzdalība dažādos sporta un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, skolēnu pašpārvaldē, jo tas nostiprina prasmi darboties komandā un paplašina draugu un paziņu loku. Tieši šāda veida kontakti reizēm mēdz būt par iemeslu kāda darbinieka pieņemšanai darbā, ja jāizvēlas starp vairākiem pretendentiem, jo līdzcilvēku vērtējums mēdz būtiski ietekmēt darba devēja izvēli par labu kāda konkrēta amata pretendentam.
   Lekcija tika organizēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

-= galerija =-

Pin It

“Lietišķais stils, etiķete un kosmētika”

   2019. gada 3. decembrī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā profesionālo priekšmetu skolotājas A. Ābele, R. Butkus un L. Norenberga Klientu apkalpošanas speciālistiem organizēja pasākumu “Lietišķais stils, etiķete un kosmētika”. Lekcijas notika atklātā veidā, un tās varēja apmeklēt arī skolas darbinieki un pedagogi.
   Pasākuma vieslektore Maija Šterna vadīja lekciju par sejas ādas ikdienas kopšanu un dekoratīvās kosmētikas uzklāšanu, piemērojoties katra cilvēka sejas ādas tipam. Maija iepazīstināja auditoriju ar dažādiem kosmētikas līdzekļiem, pastāstīja par tiem, un noslēgumā 1. kursa studentei Loretai tika uzklāts neuzkrītošs un glīts ikdienas grims, atbilstošs Klientu apkalpošanas speciālista standarta prasībām.
   Par lietišķo apģērbu un etiķeti stāstīja skolotāja Anda, parādot dažādas iespējas, kā ikdienā izskatīties pieklājīgi un glīti. 2. kursa skolnieces Kitija M. un Kitija T. demonstrēja klasiskus lietišķā stila apģērbus, speciāli šūtus klientu apkalpošanas speciālistēm.
   Skolotāja Ligita interesanti pastāstīja par uzstāšanās un prezentēšanas mākslu, uzsverot galvenos “knifus” uzvedībā, stājā un runā, uzstājoties auditorijas priekšā.
   Noslēgumā skolotāja Ruta sniedza nelielu ieskatu, par to kā uzvesties sabiedrībā, kā arī tika stāstīts par dažādām vispārpieņemtām pieklājības normām.
   Paldies klientu apkalpošanas speciālistiem par izturību un paldies Maijai par ciemošanos mūsu skolā!

Skolotātāja Anda Ābele

-= galerija =-

Pin It

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1