PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Filmas "Oļegs" noskatīšanās

   Projekta „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt iespēju katram mūsu valsts vispārizglītojošās skolas skolēnam, profesionālās izglītības audzēknim vismaz reizi mācību semestrī klātienē iepazīt  Latviju mākslas un kultūras norisēs. Tas veidots kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno plašus resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, valstiskās piederības apziņu, attīstītu izpratni par kultūru, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. Ar projekta atbalstu tika dota iespēja visiem skolas audzēkņiem ,skolotājiem un darbiniekiem noskatīties režisora J.Kursieša drāmas „Oļegs” kinoseansu. Tā ir emocionāli piesātināts, drosmīgs stāsts, atklāts vēstījums pasaulei par to, kāds ir vienkāršā  emigranta, Latvijas nepilsoņa, liktenis svešā, nepazīstamā pasaulē. Labākas dzīves meklējumi, centieni nopelnīt savijas ar traģismu, pazemojumiem, noziedzību, pakļaušanos  paverdzinātājiem. Izejot cauri šai ellei zemes virsū, filmas galvenajam varonim tiek dota iespēja atgriezties-nejaušības paver gaišu cerību lodziņu … Bet varbūt tā ir kāda zīme…
   Dramatiskais vēstījums no ekrāna liks ne vienam vien aizdomāties par patiesajām dzīves vērtībām, arī par dzīvības trauslumu.

Pin It

KLT Cīravas teritoriālā struktūrvienība pieredzi iegūst ārvalstīs

   Jau kuro gadu Kandavas Lauksaimniecības tehnikums realizē Erasmus + projektus, kas sniedz iespēju skolas izglītojamajiem praktizēties ārvalstīs. Šajā mācību gadā tiek dota iespēja piedalīties projektā Nr. 2019-1-LV01-KA102-060236 „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo ārvalstu prakse profesionalitātes stiprināšanai apgūstamajā profesijā”. Projektam piešķirtais finansējums ir 137996.00€, kurā tiek iekļautas visas izmaksas mobilitāšu realizācijai (transporta, administratīvās, dzīvošanas, ēdināšanas, apdrošināšanas izmaksas u.c.).
   Kāpēc šāds projekts nepieciešams? Tehnikumam kā profesionālās izglītības iestādes galvenā funkcija ir sniegt kvalitatīvu izglītību saviem audzēkņiem, sagatavojot pieprasītus profesionāļus, kas ir konkurētspējīgi savā amatā un spēj veiksmīgi adaptēties darba tirgū. Lai šo uzdevumu veiktu, skola meklē dažādus izglītošanas veidus, lai audzēkņi saņemtu maksimālo zināšanu un prasmju daudzumu. Viens no šādiem instrumentiem ir Ersamus+ mobilitātes projekti. Šis projekts paredz 44 izglītojamo praktizēšanos ārzemēs savā apgūstamajā specialitātē. Projekta mērķis: topošo dažādu jomu speciālistu kompetenču stiprināšana, profesionalitātes un personības attīstība atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām, kas nodrošinās efektīvu integrēšanos sabiedrībā un konkurētspēju darba tirgū pēc skolas absolvēšanas.
   13. novembrī no mēneša ilgas prakses Portugālē un Apvienotajā Karalistē atgriezās septiņi Cīravas audzēkņi (R.Jašmonts, A.Kleščenoka, A.Logvinovs, M.Kiršteins, A.Plostnieks, R.A.Lieģis, V.Balode, pavadošā persona – R.Butkus). Pārstāvētās profesijas bija automehāniķis, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, klientu apkalpošanas speciālists. Mehāniķu veicamajos darba pienākumos ietilpa automašīnu remonts – kā piemērus jaunieši minēja motora demontāžu, amortizatoru un sajūga maiņu u.c. Pavāri aktīvi palīdzēja šefpavāriem dažādu produktu sagatavošanā un pagatavošanā. Klientu apkalpošanas speciāliste strādāja ar kases aparātu, noformēja aploksnes ar adresi angļu valodā un aktīvi strādāja ar klientiem, kā svarīgu darba instrumentu izmantoja laipnu attieksmi un smaidu. Jauniešiem bija iespēja izbaudīt kultūrvidi, dodoties ekskursijās uz dažādām vietām Portugālē un mazliet arī Spānijā. Apvienotajā Karalistē tika dota iespēja iepazīt Londonu un izbaudīt dzīvesvietas piedāvātās aktivitātes Portsmuntā.
   Nākošajā mācību semestrī jauniešiem būs iespēja doties uz Vāciju un praktizēties autotransporta, ēdināšanas pakalpojumu un klientu apkalpošanas nozarē.

-= galerija =-

Pin It

Valsts svētku nedēļa

   Laiks no 11. līdz 15.novembrim saistīts ar Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas notikumu atceri. Skolas bibliotēkā iespējams apskatīt nelielu izstādi, kura veltīta Latvijas 101.dzimšanas dienai. Viena izstādes daļa veltīta rakstnieka, dzejnieka, pasaku meistara K.Skalbes 140. dzimšanas dienai. K.Skalbes vārds cieši saistīts ar cerībām par Latvijas brīvību un neatkarību. Brīvības pieminekļa  akmenī kaltie vārdi „Tēvzemei un Brīvībai” ir apliecinājums  dzejnieka dzīves būtībai.
   Šīs nedēļas laikā audzēkņiem ir iespēja piedalīties konkursā „Mana Latvija” un atbildēt  uz dažādiem jautājumiem par mūsu valsti, kā arī izdomāt, izveidot  un mākslinieciski noformēt savus vēlējumus Latvijai. Puiši veiklību, izturību un spēku pierādīs pasākumā „Vīru spēles”.
   Piektdienas rīts sāksies ar svinīgu pasākumu – ar muzikālu uzvedumu un tikšanos  ar Latvijas bruņoto spēku pārstāvjiem.

-= vīru spēles =-   -= 18. novembrim veltīts pasākums =-

Pin It

Mārtiņdienas pasākums un POP iela 2019

   Katru rudeni pirms Mārtiņdienas sarosās gan skolotāji, skolas darbinieki, gan arī audzēkņi. Atceroties šo laiku, kas dabā iezīmē gadskārtu rakstus par aizejošo rudeni un jau manāmi jūtamo ziemas tuvošanos, rodas vēlme godināt šo dienu - gatavot svētku reizei piemērotus ēdienus, skaisti saklāt galdus un būt kopā. Šogad visas grupas kopā ar saviem audzinātājiem bija ļoti pacentušās, lai radītu patīkamu svētku noskaņu. Vakara vadītāji- Sanda un Augusts- klātesošajiem izstāstīja par Mārtiņdienas svinēšanas senajām tradīcijām, par ticējumiem un šīs īpašās dienas nozīmi mūsu priekšteču dzīves ritumā. Neizpalika arī visu skolas Mārtiņu sveikšana.
   Vakara otrā daļa dēvējama par atgriešanos mūsu laikā ar tā tradīcijām un  prasmēm izpaust savus talantus, spēju iejusties dažādos tēlos. Audzēkņi kopā ar saviem audzinātājiem, sadarbojoties ar skolas pašpārvaldi, gatavojās  lielākajam šī rudens notikumam- POP ielai un ballei. Jaunieši paši izvēlējās sev tuvas, dažādos laikos populāras dziesmas, meklēja ierakstus, iestudēja kustības, padomāja par vizuālo ietērpu. POP ielas sākumdaļa bija kā neliels dejotāju priekšnesums (solo -Inta Krastiņa, dejotāju duets- Ance un Valērija), bet ar savu dziedājumu svētku dalībniekus priecēja Jevgeņijs Ivanovs un Kārlis Dziedātājs. POP ielas priekšnesumus vērtēja kompetenta, bet saprotoša žūrija. Lai visi par savu uzstāšanos saņemtu atzinību, tika piešķirtas nominācijas ,piemēram,- sirsnīgākais, enerģiskākais, interesantākais, visprecīzākais, vislipīgākais priekšnesums. Žūrija par vislabāk sagatavoto un skatuviski veiksmīgāko atzina 1ĒPC/1AC („Tunak, tunak, tun”) priekšnesumu un piešķīra 1.vietu. Cik  emocionālu izjūtu un pārdzīvojumu tika izdzīvots skatuves gaismās, kustību virpuļos! Negaidītu pārsteigumu sagādāja skolotāju un darbinieku atraktīvais „Somu pirts” iznāciens  ar pirts garaiņiem un pēršanās azartu. Vakara noskaņu mūzikas skaņās iešūpoja „dzīvā mūzika”. Modris un Justs ar savu muzicēšanu un dziesmām aicināja visus  ballēties.

-= galerija =-

Pin It

JAUNIETIS – NĀKOTNES SAIMNIEKS VIDEI DRAUDZĪGĀ UN BIOLOĢISKI DAUDZVEIDĪGĀ LAUKU SAIMNIECĪBĀ

   Ņemot vērā klimata pārmaiņas un ar to saistītās aktivitātes visā pasaulē, arī Latvijā jauniešiem, kas savu nākotni saistīs ar saimniekošanu laukos, ir jābūt zinošiem un informētiem par strādāšanu videi draudzīgi.
   LLKA īstenotā projekta “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” ietvaros kopumā 50 jauniešiem, kuri mācās Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, kā arī šā tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības filiālē, sniedz iespēju viesoties divos lauksaimniecības uzņēmumos – kooperatīvajā sabiedrībā “Durbes grauds” un saimniecībā “Krastmaļi sēklas”, kur norisināsies seminārs – darbnīca “Grauda ceļš no pavasara līdz rudenim”, ar mērķi gūt zināšanas par gudru, ekonomisku un videi draudzīgu saimniekošanu.
   Mārtiņš Flaksis, SIA “Krastmaļi sēklas” vadītājs: “Saimniecības uzstādījums jau kopš tās dibināšanas ir saimniekot videi draudzīgi. Lielu uzsvaru liekam uz augsni, kā ražošanas resursu un tās tīrības saglabāšanu. Lai nodrošinātu bioloģisko daudzveidību, saimniecībā audzējam dažādus kultūraugus – gan Latvijā zināmos zirņus, gan ne tik pazīstamo ūdenslapju dzimtas augu – facēliju. Tādējādi saimniecībā nodrošinām ne tikai ekonomisko, bet arī ekoloģisko aspektu.”
   Kooperatīva “Durbes grauds” vadītājs Sandris Bēča: “Jaunieši vienmēr ir aicināti un gaidīti kooperatīvā “Durbes grauds”, kur viņiem varam sniegt savu pieredzi un zināšanas ar lauksaimniecību saistītos jautājumos. Šoreiz akcentēsim saimniekošanu videi draudzīgi, kur liela loma ir arī lauksaimniecības kooperatīviem”.
   Paredzēts, ka projekta “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” ietvaros notiks vēl divi semināri – darbnīcas kooperatīvā “LATRAPS” un kooperatīvā “VAKS”.
   Seminārs tieka organizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta ietvaros.

-= galerija =-

Pin It

Skolas pašpārvaldes vēlēšanas

   Lai šajā mācību gadā veicinātu audzēkņu aktīvu iesaistīšanos skolas dzīves norisēs, radītu interesi par ārpusstundu pasākumu sagatavošanu, organizēšanu un vadīšanu, skolā notika pašpārvaldes sanāksme, jaunā pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas. Kā zināms, pašpārvaldes darba kvalitāte, ideju spraigums, oriģinalitāte raisa jauniešos interesi par pasākumiem, dod iespēju pašiem realizēties, izpausties ar saviem talantiem, prasmēm. Skolas pašpārvaldē kopā no visiem kursiem darbojas teju divdesmit  audzēkņi. Jaunā pašpārvaldes prezidenta  vēlēšanas izvērtās intriģējošas, jo tika izvirzītas trīs kandidāti- Sanda Ūpe (2KL), Pēteris Ļebedevs (2CLM), Augusts Lociks (1ĒPC).Lielāko balsu skaitu ieguva Augusts Lociks, tā kļūdams par jauno skolas pašpārvaldes prezidentu. Lai izdodas!
   Vēlam veiksmi jaunajiem darboņiem! Gods kalpot savējiem!

 

Pin It

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1