PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Zupas pēcpusdiena - 24.10.2019.

   Jau otro reizi šajā rudenī jaunie, topošie pavāri kopā ar savu skolotāju R.Reboku gatavoja gardo brīvdabas zupu. Priekšdarbi - dārzeņu mizošana, smalcināšana - tika veikti praktiskās apmācības laikā skolas mācību virtuvē, bet sakņu zupas vārīšana notika iekārtotajā atpūtas vietā pie dienesta viesnīcas, kur divos pamatīgos katlos tika gatavota sātīgā  zupa no rudens veltēm, kuras palīdzēja sagādāt skolas darbinieki. Galvenos pavāra pienākumus ļoti atbildīgi veica Inta un Kristaps. Noskanot pēdējo nodarbību zvanam, daudzi audzēkņi pulcējās, lai baudītu  skolas biedru pašu gatavoto pēcpusdienas zupu. Mierīgi nevarēja savā miteklī palikt arī vecās kopmītnes spoki( Ērika un Valērija) un ieradās, saposušies baltajos goda tērpos , lai nedaudz iztaujātu, uzdotu mīklas , ievilktu kādā spēlē. Apkārt virmoja gan pavarda dūmu smarža, gan labvēlīgā gaisotne.
   Pasākumu apciemoja Aizputes TV, tā tapa arī neliels sižets par šīs ceturtdienas mirkļiem.

Pin It

Māksla un dzeja

   Šajā rudenīgajā laikā vēl joprojām jūtama dzejas, mūzikas un mākslas gaisotne, krāsu un noskaņu uzplaiksnījumi. Mums ir iespēja tajā visā būt tik tuvu, pieskarties  mākslinieku un dzejnieku jaunām izpausmēm laikā un telpā. 22.oktobra pēcpusdiena Cīravas pagasta bibliotēkas mājīgajā zālītē ,izstādes „Māksla un Dzeja” atklāšanas pasākums ar Liepājas Mākslinieku biedrības „Mākslas kolēģi” (māksliniece I.Eniņa, biedrības un projekta vadītāja) māksliniekiem un literatūrā labi atpazīstamiem Liepājas dzejniekiem. Izstādes atklāšanas pasākumu pagodināja tādi mākslinieki kā A.Millers, P.Spridzāns, A.Vilsone, I.Tīre (māksliniece, fotogrāfe un grafiķe). Savus dzejas darbus lasīja dzejnieki- Ā.Gaujietis, I.Markopa, D.Zorgevica ,G.Lagzdiņa un S.Vensko. Dzejniece S.Vensko daudzus gadus ir strādājusi ar jaunajiem dzejniekiem, vadījusi radošas nodarbības arī skolēniem. Savukārt  Cīravas skolas audzēkņi, meiteņu vokālais ansamblis (Inta,Kristīne,Loreta,Agnese) papildināja šo svētku noskaņu ar dziesmām, Sanda un Augusts ar dažādu autoru dzejas skandēšanu, bet Viviāna ar savas dzejas lasījumu. Mākslas un Dzejas notikums sagādāja patīkamus mirkļus mums visiem- viesiem,  kā arī mūsu skolas audzēkņiem.

-= galerija =-

Pin It

"Labo darbu nedēļa"

   Katru gadu oktobra otrajā nedēļā Latvijā tiek organizēta „Labo darbu nedēļa”. Šīs nedēļas moto: ”DAROT KOPĀ, VAR IZDARĪT VAIRĀK  LABU DARBU!” Tas nozīmē, ka ar katru labu nodomu var paveikt darbus, kas spēj dot abpusēju gandarījumu. Palīdzēt, atbalstīt var, neizdodot lielus līdzekļus, negādājot dārgas dāvanas, bet iepriecināt ar kaut ko neikdienišķu, emocionālu un dvēselisku. Cilvēki, kurus dzīve nav lutinājusi ar lielām iespējām pabūt prom no savām rūpēm, nomāktības, no vientulības… Tādēļ, atsaucoties aicinājumam, skolas audzēkņi devās uz VSAC „Kurzeme” filiāli „Aizvīķi”, kur muižas ēkā, klientiem piemērotā vidē dzīvo, savas mūža dienas vada cilvēki, kuriem nepieciešams mājoklis, veselības un sociālā aprūpe, kā arī sociālā rehabilitācija. Kā dāvana šiem cilvēkiem bija audzēkņu sagatavotie priekšnesumi- sirsnīgās dziesmas, īpaši aizkustinošais Ances balss skanējums, skolas darbinieces Skaidrītes katru uzrunājošā dzeja, ģitārspēle un dziesmas. Par dzīves daudzkrāsainību- mīlestību, prieku, skumjām- izskanēja Viviānas pašas radītās vārsmas. Ar uzmundrinošiem dzejas vārdiem pie klātesošajiem vērsās Augusts. Telpā valdīja pateicības noskaņa, tas bija sajūtams koncerta noslēgumā, saskatāms dažādu gadagājuma  cilvēku sejās. Šīs dienas stāsts izstāstīts, labie nodomi piepildīti.

-= galerija =-

Pin It

Skolotāju diena - 2019

   Kopš 1994. gada UNESCO (Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) aicina visā pasaulē kopīgi atzīmēt Skolotāju dienu, pateikties skolotājiem, audzinātājiem par ieguldīto darbu sabiedrības izglītošanā. Latvijā Skolotāju diena ir oktobra pirmā svētdiena. Lai pateiktu paldies saviem skolotājiem, audzinātājiem, skolā piektdienas rīts sākās ar rīta līniju, kurā audzēkņu vietā stājās skolotāji, bet līniju vadīja – audzēkņi. Nostāšanās, līdzināšanās, soļošana, piemirstu lietu atkārtošana. Skolas pašpārvaldes aktīvisti  skolotājiem novadīja sporta, mūzikas un latviešu valodas stundas( ar pārbaudes darbu latviešu valodā). Negaidīti ieradās Karlsons un Brālītis Tēta, tā apgalvoja Karlsons, pavadībā. Komandu stafetes skrējiens ar neierastu uzdevumu veikšanu sagādāja jautrību visiem. Atvadoties no skolotājiem, Tētis, Cīravas pagasta pārvaldes vadītājs A.Čanders, uzdāvināja Lielo Svētku Kliņģeri.

   Jau daudzus gadus Aizputes novada skolu Skolotāju dienas pasākums tiek organizēts Kazdangas pagasta kultūras centrā. Tā ir svētku diena ar apsveikumiem, pateicībām un koncertu. Šogad Aizputes novada domes Pateicību par ilggadēju un apzinīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā, audzināšanā saņēma Cīravas skolas skolotāji- Henoreta Kalniņa un Egils Rūtenbergs

-= galerija =-

Pin It

Dzejas diena - 2019

   Šo brīdi vēlējos nosaukt par satikšanos. Par iepazīšanos ar tiem jaunajiem, dedzīgajiem, spurainajiem, mūžīgā skrējienā rautajiem, kam patīk visu noārdīt un tad- kaut ačgārni, radīt no jauna. Pēc sava prāta. Savā mērvienību sistēmā. Nopurināju šaubu putekļus un sāku- ar vārdu, un atpakaļceļš – neiespējams…
   Viss notika, jo tieši, 2.oktobrī, mums - sava satikšanās ar dzeju Dzejas stundā ar aicinājumu” Atnāc, piedalies, ieklausies…”
   Dzeja. Kas patiesībā ir dzeja? Vai tie ir tikai rindās tverti pēkšņi jūtu uzplaiksnījumi? Vai ikviens no mums var uzrakstīt dzejoli? Tādēļ ir vērts par to parunāt.
   Pirmo gadu skolā mācās Viviāna Zīle(1KL).Meitene jau vairāku gadu garumā raksta dzeju- dzeju par sevi, par tuviem, mīļiem cilvēkiem, par lietām, bez kurām nav iedomājama viņas dzīvē. Šajā Dzejas stundā Viviāna nolasīja vairākus sev tuvus dzejoļus.
   Dzejnieks G.Račs ir uzrakstījis dzejoļus katrai gada dienai! Tātad- 365! 2.oktobra gaviļnieki vai arī tie , kam patīk priecāties par katras dienas vienreizību, varēja ieklausīties, padomāt par dažām dzīves  atziņām –„tas, kas tev ir šodien, var tev nebūt rīt”(G.Račs).  Z.Muktupāvela komponētā dziesma ar G.Rača vārdiem – „Pieklauvē” liek sadzirdēt ar sirdi un arī padomāt.
   Pasākuma dalībnieki saņēma arī dažus uzdevumus, lai parādītu zināšanas vai minēšanas spējas par sajauktajām J.Petera dzejoļa „Kurzemē” rindām, par krāsu un izjūtu spēlēm. Tas  sasaucās ar M.Brauna komponēto dziesmu ar J.Petera vārdiem ”Dziesma par spēli”.
   Mēs sarunājāmies par dzeju, par laiku un vietu, par Kurzemes dzejniekiem, par skaisto iespēju izdziedāt „Kad nekas nav palicis tevī..”
   Varbūt mēs jutāmies tā, kā savās vārsmās pauž dzejniece, dziesminiece Maija Kalniņa:
   „Pasaule, kas karājas kokā,
   lēni griežas- es ķeru to rokā.
   Es tikai uzpūšu elpu,
   un man sajūk laiks ar telpu.”

Paldies visiem, kas atnāca, piedalījās, ieklausījās!

Ināra Bunka, skolas bibliotekāre

-= galerija =-

Pin It

FUKŠI - 2019

   Katru gadu septembra sākumā skolas pašpārvalde kopā ar savu atbalsta grupu organizē netradicionālu pirmkursnieku atjautības, veiklības un izturības pārbaudi.
   Laika apstākļi liedza plašāk izvērsties ar āra aktivitātēm, tādēļ savlaicīgi tika noskatīti skolas garākie koridori un tumšākie, noslēpumainākie kakti. Rīta agrumā iezīmētie un apzīmogotie FUKŠI pēcpusdienā kopā ar saviem audzinātājiem iepazinās ar pasākuma reglamentu, svinīgi nodeva zvērestu. Jautrību sagādāja lekšana ar maisiem, pirkstu veiklības vingrinājumi pupiņu pārlasīšanā, naglu dzīšanas sprints , bižu pīšana zēniem, kā arī tverkošana un baiļu istaba ar īstām šausmām!
   Lai mainās laiks, pārvēršas, bet lai neizzūd tradīcijas! Lai dzīvo  FUKŠI  - 2019!

-= galerija =-

Pin It

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1