Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Uzzināt vairāk par sīkfailiem un to izmantošanu...

Izglītības programmas

PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Izglītības programmas

Uzņemšanas noteikumi

Automehāniķis
(Trešais kvalifikācijas līmenis)

Auto 2018   Automehāniķis strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Automehāniķis spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdzniecības darbus. Spējīgs strādāt patstāvīgi, izmantojot modernas diagnostikas iekārtas, instrumentus un materiālus. Automehāniķis spēj komunicēties ar klientu un vadīt zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus.

Apgūstamie priekšmeti: Profesionālie mācību priekšmeti - iekšdedzes motori, automobiļu elektroiekārtas un elektronika, automobiļu uzbūve, tehniskā apkope un diagnostika, automobiļu remonts, rasēšana, automobiļu jaunākās tehnoloģijas. Teorijas priekšmetu apguve tiek nostiprināta praktiskajās mācībās skolā, mācību praksēs un ražošanas praksēs uzņēmumos. Paralēli jāapgūst arī vispārizglītojošie priekšmeti – latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, tehniskā svešvaloda, saskarsme, matemātika, lietišķā informātika, fizika, ķīmija, biznesa ekonomiskie pamati, vēsture, vides zinības. Iespēja iegūt „B” un „C1” kategorijas autovadītāja tiesības.
Iegūtā izglītība dod tiesības turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās koledžās un augstskolās.

 

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis
(Trešais kvalifikācijas līmenis)

Lauks   Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis strādā lauksaimnieciskās ražošanas un lauksaimniecības tehnikas servisa uzņēmumos. Patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un veic tās tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu, plāno un organizē uzticēto darbu izpildi.

Apgūstamie mācību priekšmeti: Profesionāli mācību priekšmeti - ekoloģijas pamati, mašīnmācības pamati, rasēšana, ievads lauksaimniecībā, spēkratu uzbūve, mašīnu TA un remonts, tehniskā servisa organizācija, ceļu satiksmes noteikumi, lauksaimniecības tehnika, datortehnoloģijas lauksaimniecībā, elektrotehnika un elektrības izmantošana, darba aizsardzība. Iespēja iegūt traktorista, kā arī „B” un „C1” kategorijas autovadītāja tiesības. 
Iegūtā izglītība dod tiesības turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās koledžās un augstskolās.

 

Pavārs
(Otrais kvalifikācijas līmenis)

Pavars 2018   Pavārs ir ēdināšanas uzņēmuma darbinieks, kas novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmumu aprīkojumu, ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavo un noformē ēdienus un piedevas, zina atskaites un uzskaites pamatus, strādā komandā. Pavārs spēj veikt dažādu ēdienu izstrādājumu kalkulācijas, prot strādāt, plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, pašizglītoties. Pavārs var strādāt dažādu īpašuma veidu (SIA, IU, VAS, AS, ZS) ēdināšanas uzņēmumos, kā arī strādāt individuālo darbu.

Apgūstamie priekšmeti: Kvalifikācijas apguvi var uzsākt pēc pamata vai vidējās izglītības ieguves. Jāapgūst profesionālie mācību priekšmeti - kulinārija, uzņēmuma iekārtas, pārtikas preču zinības, ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija, profesijas ētika, uztura fizioloģija, sanitārija, higiēna, speciālā zīmēšana, kalkulācija un uzskaite. Teorijas priekšmetu apguve tiek nostiprināta mācību praksē skolā un praksē ārpus izglītības iestādes. Tikai pamatskolu beigušajiem paralēli jāapgūst arī vispārizglītojošie priekšmeti – latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, saskarsme, matemātika, informātika, ķīmija, biznesa pamati, vides mācība, Latvijas un pasaules vēsture.

Iegūtā izglītība dod tiesības turpināt izglītību vidējās profesionālās izglītības programmās vai viengadīgajā izlīdzinošajā kursā pilnas vidējās izglītības ieguvei.

Papildus tiek uzņemta cilvēku grupa ar īpašām vajadzībām.

Klientu apkalpošanas speciālists

(Trešais kvalifikācijas līmenis)

Administrat   Kvalifikācijas apraksts: Kvalificēts sekretārs prot organizēt un vadīt organizācijas lietvedības procesu, vadības sēdes, nodrošinot nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, organizēt lietišķās tikšanās, darījuma braucienus un arhīva darbu, kā arī patstāvīgi atbildēt uz korespondencēm savas kompetences ietvaros, izmantojot biroja tehniku, veikt informācijas un datu apstrādi valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās, pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās,sabiedriskās un reliģiskās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība izpildes kontrole un saglabāšana.

Apgūstamie priekšmeti: PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI: biroja darba organizācija, lietvedība, saskarsme, personāllietvedība, ātrrakstīšana un stenogrāfija, datormācība lietišķā svešvaloda, grāmatvedība, tiesību pamati, runas kultūra, sekretāres ABC, veselības mācība, darba aizsardzība.

Iegūtā izglītība dod tiesības turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās koledžās un augstskolās. Iespēja pilnveidoties kursos un semināros.

Galdnieks
(Otrais kvalifikācijas līmenis)
DSC 3909   Galdnieks ir speciālists, kas apguvis kokapstrādes pamatus, veic koksnes mehānisko apstrādi, izgatavo, montē un uzstāda objektā dažādus vienkāršas konstrukcijas koka izstrādājumus. Galdnieks prot apstrādāt kokmateriālus ar galdniecības instrumentiem un kokapstrādes darbmašīnām, spēj aprēķināt nepieciešamo materiālu daudzumu, izstrādāt galdniecības izstrādājumu skices un pēc tām izgatavot durvju blokus, logu blokus, koka kāpnes, koka celtniecības konstrukcijas un inventāru, vienkāršākas masīva koka un plātņu materiālu mēbeles. Pēc skolas beigšanas spēj strādāt individuāli vai kokapstrādes uzņēmumos.

Apgūstamie priekšmeti: Profesionālie mācību priekšmeti - galdnieka darbu tehnoloģija, materiālmācība, rasēšana, elektrotehnika, konstruēšana un skicēšana, stila mācība. Teorētisko priekšmetu apguve tiek nostiprināta praktiskajās mācībās laboratorijās un darbnīcās, kā arī praksē uzņēmumos. Paralēli jāapgūst arī vispārizglītojošie priekšmeti - latviešu valoda un literatūra, svešvalodas (angļu un vācu), saskarsme, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture, biznesa pamati, informātika un vides zinību pamati. Šo priekšmetu apjoms dod iespējas turpināt izglītību vidējās profesionālās izglītības programmās vai arī viengadīgajā izlīdzinošajā kursā pilnas vidējās izglītības ieguvei.

Papildus tiek uzņemta cilvēku grupa ar īpašām vajadzībām.

Kvalifikācija Programma Mācību ilgums Iestāšanās nosacījumi Finansējums
Automehāniķis Autotransports 4 gadi pamata valsts budžets
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis Lauksaimniecības tehnika 4 gadi pamata valsts budžets
Klientu apkalpošanas speciālists Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 4 gadi pamata valsts budžets
Galdnieks Kokizstrādājumu izgatavošana 3 gadi pamata valsts budžets
Pavārs Ēdināšanas pakalpojumi 3 gadi pamata valsts budžets
Galdnieks Kokizstrādājumu izgatavošana 3 gadi pamata, cilvēki ar īpašām vajadzībām valsts budžets
Pavārs Ēdināšanas pakalpojumi 3 gadi pamata, cilvēki ar īpašām vajadzībām valsts budžets

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1