PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Iepirkumi

 

Publiskie iepirkumi
• Nomas objekts – Iznomāt Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma pārvaldījumā ar tiesībām iznomāt zemes gabalus, kas atrodas „Dzidras”Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453(zemes vienības grafiskā shēma pievienota 1.pielikums), kadastra apzīmējumi 6448-005-0094 ar platību 5.7 ha (pieci komats septiņi hektāri) un „Cīravas Lauksaimniecības skola”Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453(zemes vienības grafiskā shēma pievienota 2.pielikums), kadastra apzīmējuma Nr. 6448 005 0090 ar platību 13.85 ha (trīspadsmit komats astoņdesmit pieci hektāri (turpmāk tekstā saukti – Objekts) zemes nomas tiesību iegūšana rakstiskā izsolē.
• Nosacītā nomas maksa – zemei, sākot no 1,5% no kadastrālās vērtības gadā. Normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma nodokli maksā Nomnieks.
• Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5.gadi
• Citi iznomāšanas nosacījumi –Nomniekam nav tiesību iznomājamo objektu nodot apakšnomā.
• Izsoles veids – rakstiska izsole.
• Pretendentu pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas vieta – 2016.gada 16.februāris, Kandavas nov., Kandava, Valteru iela 6, Lv-3120. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 1.korpuss, 1.stāvs, direktores kabinets līdz plkst.10.00
• Kontaktpersona: Edgars Zariņš (iepirkumu speciālists) mob. 26346287
IZSOLES NOTEIKUMI
GRAFISKAIS PIELIKUMS NR.1
GRAFISKAIS PIELIKUMS NR.2

 

Publiskie iepirkumi
• Iepirkums:““Pārtikas produktu piegāde”ārtikas produktu piegāde”
• Dokumentācija: NOLIKUMSLIKUMS
• ID.NR.: KLT 2015/11
• Līguma izpildes vieta:„Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība”,
Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV3453
• Izsludināšanas datums: 17.12.2015.
• Iesniegšanas termiņš: 30.12.2015; plkst. 9:00
• Statuss: Aktīvs
• Kontaktpersona: Edgars Zariņš (iepirkumu speciālists) mob. 26346287,
Raimonds Horns, mob. 2911930
Instrukciju pretendeniem skatīt šeit
Ievietots 16.12.2015.

 

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1