PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Iepirkumi

 

Publiskie iepirkumi
• Nomas objekts – Iznomāt Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma pārvaldījumā ar tiesībām iznomāt zemes gabalus, kas atrodas „Dzidras”Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453(zemes vienības grafiskā shēma pievienota 1.pielikums), kadastra apzīmējumi 6448-005-0094 ar platību 5.7 ha (pieci komats septiņi hektāri) un „Cīravas Lauksaimniecības skola”Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453(zemes vienības grafiskā shēma pievienota 2.pielikums), kadastra apzīmējuma Nr. 6448 005 0090 ar platību 13.85 ha (trīspadsmit komats astoņdesmit pieci hektāri (turpmāk tekstā saukti – Objekts) zemes nomas tiesību iegūšana rakstiskā izsolē.
• Nosacītā nomas maksa – zemei, sākot no 1,5% no kadastrālās vērtības gadā. Normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma nodokli maksā Nomnieks.
• Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5.gadi
• Citi iznomāšanas nosacījumi –Nomniekam nav tiesību iznomājamo objektu nodot apakšnomā.
• Izsoles veids – rakstiska izsole.
• Pretendentu pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas vieta – 2016.gada 16.februāris, Kandavas nov., Kandava, Valteru iela 6, Lv-3120. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 1.korpuss, 1.stāvs, direktores kabinets līdz plkst.10.00
• Kontaktpersona: Edgars Zariņš (iepirkumu speciālists) mob. 26346287
IZSOLES NOTEIKUMI
GRAFISKAIS PIELIKUMS NR.1
GRAFISKAIS PIELIKUMS NR.2

 

Publiskie iepirkumi
• Iepirkums:““Pārtikas produktu piegāde”ārtikas produktu piegāde”
• Dokumentācija: NOLIKUMSLIKUMS
• ID.NR.: KLT 2015/11
• Līguma izpildes vieta:„Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība”,
Cīrava, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV3453
• Izsludināšanas datums: 17.12.2015.
• Iesniegšanas termiņš: 30.12.2015; plkst. 9:00
• Statuss: Aktīvs
• Kontaktpersona: Edgars Zariņš (iepirkumu speciālists) mob. 26346287,
Raimonds Horns, mob. 2911930
Instrukciju pretendeniem skatīt šeit
Ievietots 16.12.2015.

 

Pin It

Seko mums

draugiem logo iosfacebookyoutube

Skolas transports

buss

Afiša

afisa gif

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1