PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Pavāra palīgs

Izglītības programma: Ēdināšanas pakalpojumi
Profesionālā kvalifikācija:
Pavāra palīgs, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Mācību ilgums: 3 gadi

Pavāra palīgs veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
Praktiskās mācības: Ēdienu gatavošana, miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana. Kvalifikācijas prakse uzņēmumā - 840 stundas
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda, matemātika, informātika, fizika, ķīmija, ekonomika, literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības
Profesionālie mācību priekšmeti: Sanitārija un higiēna, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums, konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija, ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija, pārtikas preču zinības, uzskaite un kalkulācija, profesionālā saskarsme, sabiedrība un cilvēka drošība, pārtikas produktu zinības.
Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas: Strādāt Latvijas ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos vai turpināt mācības.
Papildus informācija: Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju līdz 150 eiro mēnesī. Skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca, mācību kafejnīca.

Pin It

213x213 SK

Iepirkumi

Skolas transports

buss

c 19 1