PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider


Pavārs

Izglītības programma: Ēdināšanas pakalpojumi, IP 33 811 021
Profesionālā kvalifikācija: Pavārs, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Izglītības dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību ilgums: 4 gadi

Pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā, vada ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesu, organizē uzskaiti un atskaiti, plāno un organizē darba uzdevumu izpildi, kontaktējas ar viesiem, pieņem pasūtījumus, sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju.
   Profesijas ieguvei, jānokārto centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos  un kvalifikācijas eksāmens profesijā.
Praktiskās mācības: Ēdienu gatavošana, miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana, tehnoloģisko dokumentu izstrāde, viesu apkalpošana, uzņēmējdarbības pamati, grāmatvedības pamati.
Mācību moduļi: ēdienu gatavošanas tehnoloģija, ēdienkartes izveide, latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve, ražošanas darba organizācija, produktu un izstrādājumu uzglabāšana, pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde, tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide, profesionālā saziņa svešvalodās, ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi, paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā, lietišķās saskarsmes pamatprincipi.
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda un literatūra, matemātika, angļu krievu valoda, fizika, sociālās zinības un vēsture, dabaszinības, sports.
Pēc mācībām: Ēdināšanas pakalpojumu specialitātē izglītojamie iegūst ļoti labas profesionālās  prasmes, ir pieprasīti speciālisti darba tirgū. Izvēlies šo specialitāti un Tu mācīsies draudzīgā, tradīcijām bagātā ēdinātāju kolektīvā!
Papildus informācija: Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju līdz 150 eiro mēnesī. Skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca, mācību kafejnīca.

Pin It

213x213 SK

Iepirkumi

Skolas transports

buss

c 19 1