PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA- IEGULDĪJUMS JŪSU NĀKOTNĒ

Mēs maza cilts,

Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.

                                                        Jānis Rainis

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība

Cīravas skola

Arrow
Arrow
Slider

Projekti

Nr. 2019-1-LV01-KA102-060236 Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo ārvalstu prakse profesionalitātes stiprināšanai apgūstamajā profesijā

ESF krasains

 

 

 

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

“Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo starptautiskā prakse kompetenču stiprināšanai un mūsdienīgai attīstībai”

Projekts Nr. 2018-1-LV01-KA102-046855  - Projekta apraksts

“Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņu mobilitāte Eiropā”
NR. 2017-1-LV01-KA102-035308 - Projekta apraksts

“Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņu mobilitāte Eiropā”

eu flag co

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1(KA1) profesionālās izglītības sektora projekts Nr. 2016-1-LV01-KA102-022543 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo prakse Eiropā”

Erasmus+ projekta rezultāti - projekts Nr. 2015-1-LV01-KA102-013253 „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma Cīravas mācību punkta jauniešu prakse Eiropā"

Cīravas Profesionālā vidusskolā īstenots Projekts Nr. 2014-1-LV01-KA102-000127 
„Cīravas Profesionālās vidusskolas jauniešu starptautiska prakse mūsdienīgai profesionālai attīstībai” 

Projekta rezultāti 2013./2014.mācību gadā


Es varu stradat logoKurzemes plānošanas reģions ir vadošais partneris Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā LLIV- 265 "Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām"/VocEdu, kura ietvaros 8 profesionālās izglītības iestādes no Latvijas (Liepājas Valsts tehnikums, Ventspils un Jelgavas tehnikumi, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Laidzes, Cīravas, Saldus, Skrundas profesionālā vidusskola) sadarbībā ar 4 profesionālās izglītības iestādēm Lietuvā no Kauņas, Paņevežiem un Skuodas uzlaboja praktisko apmācību materiāli tehnisko bāzi tādās izglītības programmās kā "Lauksaimniecības tehnika" , "Autotransports" , "Tērpu stila speciālists" , "Būvnieks", "Kokizstrādājumu izgatavošana", "Ēdināšanas pakalpojumi", "Metinātājs" un "Elektriķis", Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija", iegādājoties modernu tehniku un aprīkojumu, kas ļauj audzēkņiem iegūt prasmes un iemaņas, ko sagaida darba devēji.
2014. gada 3. jūnijā Liepājā notika konference "Sadarbība - priekšnoteikums profesionālās izglītības konkurētspējīgai attīstībai Latvijā un Lietuvā", kurā tika diskutēts par sadarbības nozīmi starp profesionālās izglītības iestādēm un darba devējiem, kā arī profesionālās izglītības lomu darba tirgus un jauniešu bezdarba problēmu risināšanā.

Projekts VocEdu ir izveidojis stabilus sadarbības kontaktus starp profesionālās izglītības iestādēm Latvijā un Lietuvā un noslēdzot projektu, vairāk kā 20 profesionālās izglītības iestādes parakstīja kopīgu Sadarbības deklarāciju, kas paredz turpināt ilgtermiņa sadarbību izglītību programmu veidošanā, mācību tehniskās bāzes attīstībā, skolotāju kvalifikācijas celšanā, audzēkņu apmaiņā, kā arī kopīgu iniciatīvu Eiropas savienības programmas līdzfinansētu projektu ieviešanā.

Pin It

213x213 SK

Iepirkumi

Skolas transports

buss

Seko mums

250px Instagramfacebookyoutube

Afiša

afisa gif

c 19 1

UzdevumiLV

ESF 1

NIID logo 1