Personas datu apstrāde

Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas un paziņošanas kārtība

Vadlīnijas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanai, novēršanai un paziņošanaidatu aizsardzības pārkāpumu atklāšanai, novēršanai un paziņošanai

Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu

Pin It