Back to Top

Lietvede: +371 20388984

e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Lietvede: +371 20388984

 

CĪRAVAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA

Labu ceļavēju!

  Kopā ar pārējiem Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma šī gada absolventiem 22. jūnija izlaiduma pasākumā savus izglītības dokumentus, kļūstot par klientu apkalpošanas speciālistēm, saņēma 10 brīnišķīgas jaunas dāma, kuras laika posmā no 2022. gada 4. aprīļa līdz 2023. gada 16. maijam apguva zināšanas profesionālajā tālākizglītības programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros.
  Visas projektā iesaistītās absolventes mācību laikā iegūtās zināšanas novērtēja kā ļoti noderīgas, teica savu paldies visām projekta skolotājām, sakot, ka iesaiste šajā pasākumā iemācījusi iet, stāvēt, rāpot un gulēt mērķa virzienā, lai to sasniegtu, novēlot ikvienam sasniegt savu izvēlēto galamērķi.
  Pēc šobrīd mūsu rīcībā esošās informācijas vismaz trijām absolventēm jau ir nācies pielietot iegūto izglītības dokumentu, mainot darba vietu, izvēloties jaunas virsotnes savai profesionālajai izaugsmei.
  Lai labs ceļavējš uz jaunu zināšanu un sasniegumu virsotnēm!


Siguta Pugule
Kandavas LT Cīravas teritoriālās struktūrvienības
direktores vietniece mācību darbā

Informācija atjaunota 2023. gada 3.jūlijā

Pin It

Projekta finiša taisnē

  “Ikviens cilvēks, kurš uzrodas mūsu dzīvē ir skolotājs. Kāds māca mums būt spēcīgākam, kāds – gudrākam, kāds māca piedot, kāds – būt laimīgam un priecāties par katru nodzīvoto dienu. Kāds vispār mums neko nemāca – vienkārši lauž mūs, bet arī no tā mēs iegūstam pieredzi. Cieni ikvienu cilvēku, lai arī tas uzradies tikai uz mirkli. Jo, ja tas uzradies, tad tam vien jau ir kāda nozīme.” (O’sensei Morihei Ueshiba)
  Ir apritējis teju gads no brīža, kad 10 dāmas pieteicās apgūt klientu apkalpošanas speciālista kvalifikāciju Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā, veltot mācību apguvei darbdienu vakarus, lai kopā ar skolotājām zoom lekcijās apgūtu gan teorētiskās , gan praktiskās zināšanas klientu apkalpošanas specialitātei. Šobrīd var jau pavisam droši apgalvot, ka visas ir godam izturējušas, sadraudzējušās, kārtojušas ieskaites un moduļu noslēguma eksāmenus. Ar aprīli meitenēm sākas kvalifikācijas prakse, kuras laikā iegūtās zināšanas varēs pārbaudīt praktiski. Katra no jaunietēm savu prakses vietu ir izvēlējusies pēc savām interesēm un iespējām. Šobrīd tiek slēgti prakses līgumi.
  Šobrīd var teikt milzīgu paldies visām skolotājām, kurām arī šī tālākizglītības programma bija nopietns izaicinājums un papildus slodze ikdienas darba pienākumiem. Tomēr visas kā viena ir apgalvojušas, ka tas bija ne tikai profesionāli nozīmīgi, bet ļoti motivējoši tāpēc, ka atsaucība un iesaiste no izglītojamo puses bija ļoti nozīmīga. Mēs taču ikviens vēlamies, lai tas, ko darām, būtu nozīmīgs un noderīgs tiem, kuriem mēs kaut ko varam dot.
  Paldies arī visam skolas personālam, kuri bija iesaistīti projekta sekmīgā realizācijā – tā viennozīmīgi bija jauna pieredze, jauni izaicinājumi, jaunas zināšanas, jauni kontakti.
  Paldies Inesei Paulānei – koordinatorei no VIAA, jo par katru neskaidru vai precizējošu jautājumu bija zināms, ka varam jautāt, uzzināt, noskaidrot.
  Šobŗīd meitenēm vēl kvalifikācijas prakses laiks, tad jākārto kvalifikācijas eksāmens un jau maija vidū varēsim sveikt ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas tālākizglītības programmas “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” jaunās klientu apkalpošanas speciālistes.
  Paldies ikvienam projekta realizācijā iesaistītajam!
  

Siguta Pugule
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
direktores vietniece mācību darbā

Informācija atjaunota 2023. gada 31. martā

Pin It

Mirkli pirms Ziemassvētkiem…

  Ziemassvētku noskaņās turpinās mācības visām Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtā iesaistītajām jaunietēm. Ja mācību sākumā bija bažās par to, ka būs grūti vakaros pieslēgties lekcijām attālināti, tad šobrīd jaunietes jau runā par to, ka pēc mācību pabeigšanas būs grūti pārslēgties uz “pelēko ikdienu ” un vakaros nebūs šo nodarbību. Meitenes ir novērtējušas arī to, ka ikvienai ir kāda sava personīga pieredze kādā jomā un ir iespēja ar to dalīties savā starpā. Šobrīd jau noslēgusies 7 programmas moduļu apguve, bez jau iepriekš minētajiem tie ir
  Dokumentu un informācijas aprite
  Biroja darba organizēšana (2.līm.)
  Klientu vajadzību izpēte.
  Vērtējumi ir atbilstoši katras atdevei, spējām un prasmēm, kā arī laikam, ko katra no projektā iesaistītajām dalībniecēm tam velta. Ir moduļi, kuru noslēgumā tiek kārtotas ieskaites, bet ir arī moduļa noslēguma eksāmeni, kas ļauj pārbaudīt – cik tad zināšanu apgūts un iegūts mācoties jau pieauguša cilvēka statusā.
  Arī projektā iesaistītie pedagogi ļoti novērtē to, ka viņu sniegtās zināšanas tiek novērtētas, notiek savstarpēja viedokļu apmaiņa par apgūto un tā praktisku pielietošanu ikvienai savā personīgajā izaugsmē.
  Lai skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks gan projekta dalībniecēm gan skolotājām, jo tikai kopā darot varam sasniegt vislabākos rezultātus.

Siguta Pugule, projekta koordinatore

Informācija atjaunota 2022. gada 19. decembrī

Pin It

Atsākam zināšanu apguvi

  Pēc vasaras brīvlaika pārtraukuma savu darbību atsācis arī Cīravas struktūrvienībā realizētais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” . Projekta 7. kārtas norises ietvaros klientu apkalpošanas speciālistu zinības turpina apgūt 10 jaunietes, kuras pieteicās šajā projektā un mācības uzsāka jau šī gada aprīlī. Esam gandarīti, ka projekta dalībnieces novērtē pedagogu nodarbībās sniegtās zināšanas un jau pabeigtajos mācību moduļu apguves rezultātos uzrāda labas zināšanas, ar milzīgu interesi iesaistās mācību procesā, kas savukārt ir ļoti laba motivācija pedagogiem sniegt savas zināšanas par attiecīgajām apgūstamajām tēmām.

  Jau jūnija beigās meitenes bija apguvušas moduļus:
   Organizācijas darbības pamatprincipi,
   Sabiedrības un cilvēka drošība,
   Biroja darba organizēšana (1.līm.)
   Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana
  Augusta beigās mācības atsākās, turpinot apgūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas.
  Lai visiem projektā iesaistītajiem izturība līdz galam, jo nemaz jau nav tik viegli vakaros atrast laiku, lai intensīvi apgūtu zināšanas, ja jārūpējas par ģimeni un bērniem, jāveic darba pienākumi un jāsaplāno laiks tā, lai visu paspētu un izdarītu. Ir labi apzināties, ka meitenes savā starpā ir iepazinušās arī attālināti mācoties, uzmundrina viena otru un palīdz ar ieteikumiem.
  Paldies visām projektā iesaistītajām skolotājām, jo šāda veida pieredze ir atkal jauns pedagoga profesijas izaicinājums.

Siguta Pugule, projekta koordinatore

Informācija atjaunota 2022. gada 22.septembrī

Pin It

Uzsākta projekta īstenošana

   ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr.8.4.1.0/16/I/001) 7.kārtas ietvaros tiek realizēta profesionālā modulārā tālākizglītības programma Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, kuras absolventi iegūs kvalifikāciju Klientu apkalpošanas speciālists. Mācības 4. aprīlī uzsāka 10 cilvēku grupa. Katra kandidāta izvērtēšana VIAA notika pēc pieteikšanās noslēguma 24. februārī.
   Jauna programma – jauns izaicinājums, jaunas iespējas! Programmas apjoms – 960 stundas.
   Šāda veida un mācību satura programmas profesionālajā izglītībā skolā realizētas jau iepriekš, bet līdz šim tās ir bijušas četrgadīgas izglītības programmas. Skolā grāmatveža, sekretāra un klientu apkalpošanas speciālista kvalifikāciju bijis iespējams iegūt kopš šīs tūkstošgades sākuma, bet šāda veida programma tiks īstenota pirmoreiz. Modulārajā izglītības programmā par katru apgūto moduli tiek saņemts vērtējums. Ļoti daudz atkarīgs no katra paša vēlēšanās apgūt, uzzināt, iemācīties, arī dalīties ar savu līdzšinējo pieredzi.
   Kā viss jaunais, arī šis programmas uzsākšana, rada saspringumu, uztraukumu par to, kā būs, kā paveiksim, bet kopā darot viss ir paveicams.
Paldies tām 10 drosmīgajām jaunietēm, kuras pieteikušās apgūt šo programmu. Jau ievadlekcijā, kurā ar ceļavārdiem programmai piedalījās struktūrvienības vadītāja Linda Zeltiņa un direktores vietniece mācību darbā Siguta Pugule aicinājām visus neskaidros jautājumus risināt tūlīt, jautāt, skaidrot, precizēt, neko neatstājot uz vēlāk un varbūt…
   Mūsu aicinājums – pieņemt izaicinājumu, kas tāds ir gan skolotājiem (pavisam projektā iesaistījušās sešas mūsu skolotājas), gan tiem, kuri mācās.
“jau pirmajās dienās sapratām, ka mācību grafikā notiks izmaiņas, bet ar tām regulāri tiks iepazīstināti visi projektā iesaistītie. Mācību grafika aktualizācijai sekosim līdz, lai laicīgi par tā izmaiņām tiktu informēti visi.
   Programma paredz arī sešu nedēļu kvalifikācijas praksi uzņēmumos programmas noslēguma daļā, kad iegūtās zināšanas un prasmes būs iespēja pielietot praktiskajā darba procesā.
   Noslēgumā katra no meitenēm saņems profesionālās kvalifikācijas apliecību par programmas apguvi. Lai mums visiem kopā izdodas!
   Anda Ābele|
   Kandavas LT
   Cīravas teritoriālās struktūrvienības skolotāja

Informācija atjaunota 2022. gada 5.aprīlī

   27. janvārī sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā strādājošie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais mācību piedāvājums vienā projekta kārtā. Mācību piedāvājums ir veidots, balstoties uz darba tirgus aktualitātēm, lai iedzīvotāji iegūtās zināšanas un prasmes varētu pielietot savā ikdienas darbā, palielinot konkurētspēju darba tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi savā profesijā.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma piedāvājums projekta ietvaros:

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (KLT Cīravas teritoriālā struktūrvienība)
Profesionālās tālākizglītības programma

Budžeta izstrāde un kontrolēšana (Kandava)

Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi (Kandava)

Kokizstrādājumu izgatavošana (KLT Cīravas teritoriālā struktūrvienība):
Kokizstrādājumu izgatavošana - Moduļu kopa

Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana 1 - 216 stundas

Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare 2 - 96 stundas

Metināšanas pamati (Kandava un KLT Saulaines teritoriālā struktūrvienība):

Rasēšanas pamati - 36 stundas

Metināšanas pamati - 144 stundas

Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana (Kandava)

Pieteikties mācībām līdz 24. februārim var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv

  Šajā kārtā pilnveidot esošās vai iegūt jaunas zināšanas, pārkvalificēties vai iegūt augstāku kvalifikāciju var kopumā 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas; elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību; transporta un loģistikas; enerģētikas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoros.
 Visvairāk izglītības programmu šajā kārtā – aptuveni 370 - pieejamas uzņēmējdarbības, finanšu un grāmatvedības administrēšanas nozarē, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informācijas tehnoloģiju nozarē pieejamas 119 programmas, bet būvniecības nozarē strādājošie var izvēlēties kādu no 70 izglītības programmām. Mācību piedāvājumā ir iespēja apgūt specializētas zināšanas, piemēram, tāmēšanu, traktortehnikas vadīšanu vai betonēšanu, ainavu arhitektūru, programmēšanu, datu apstrādi, datordizainu, e-komerciju, elektrotīklu ekspluatāciju un vēl daudzas citas izglītības programmas.
 Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā, piecu gadu laikā, mācības kopumā uzsākuši apmēram 59 tūkstoši nodarbināto, no kuriem vairāk nekā 43 tūkstoši mācības jau ir pabeiguši. Strādājošie ar zemu izglītības līmeni vairāk izvēlas apgūt praktiskas iemaņas tādās nozarēs kā metālapstrāde, kokrūpniecība, ēdināšana u.c. Savukārt iedzīvotāji ar jau iegūtu augstāko izglītību izvēlas apgūt izglītības programmas, lai celtu savu kvalifikāciju jau konkrētās profesijās vai iegūtu jaunu izglītību.
Līdzmaksājums par mācībām 5 - 10% apmērā
 Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi 90% - 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.
 Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, tāpēc aicinām sekot līdzi katras izglītības iestādes sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.
 Pieteikšanās 7. mācību kārtā ilgs līdz 24. februārim. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir publicēts mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.
Par projektu:
ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Papildu informācija:
Alise Serģe,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785462; 26490590
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Pin It