Pēc vasaras brīvlaika pārtraukuma savu darbību atsācis arī Cīravas struktūrvienībā realizētais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” . Projekta 7. kārtas norises ietvaros klientu apkalpošanas speciālistu zinības turpina apgūt 10 jaunietes, kuras pieteicās šajā projektā un mācības uzsāka jau šī gada aprīlī. Esam gandarīti, ka projekta dalībnieces novērtē pedagogu nodarbībās sniegtās zināšanas un jau pabeigtajos mācību moduļu apguves rezultātos uzrāda labas zināšanas, ar milzīgu interesi iesaistās mācību procesā, kas savukārt ir ļoti laba motivācija pedagogiem sniegt savas zināšanas par attiecīgajām apgūstamajām tēmām.

  Jau jūnija beigās meitenes bija apguvušas moduļus:
   Organizācijas darbības pamatprincipi,
   Sabiedrības un cilvēka drošība,
   Biroja darba organizēšana (1.līm.)
   Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana
  Augusta beigās mācības atsākās, turpinot apgūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas.
  Lai visiem projektā iesaistītajiem izturība līdz galam, jo nemaz jau nav tik viegli vakaros atrast laiku, lai intensīvi apgūtu zināšanas, ja jārūpējas par ģimeni un bērniem, jāveic darba pienākumi un jāsaplāno laiks tā, lai visu paspētu un izdarītu. Ir labi apzināties, ka meitenes savā starpā ir iepazinušās arī attālināti mācoties, uzmundrina viena otru un palīdz ar ieteikumiem.
  Paldies visām projektā iesaistītajām skolotājām, jo šāda veida pieredze ir atkal jauns pedagoga profesijas izaicinājums.

Siguta Pugule, projekta koordinatore

Informācija atjaunota 2022. gada 22.septembrī

Pin It