Kopā ar pārējiem Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma šī gada absolventiem 22. jūnija izlaiduma pasākumā savus izglītības dokumentus, kļūstot par klientu apkalpošanas speciālistēm, saņēma 10 brīnišķīgas jaunas dāma, kuras laika posmā no 2022. gada 4. aprīļa līdz 2023. gada 16. maijam apguva zināšanas profesionālajā tālākizglītības programmā “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros.
  Visas projektā iesaistītās absolventes mācību laikā iegūtās zināšanas novērtēja kā ļoti noderīgas, teica savu paldies visām projekta skolotājām, sakot, ka iesaiste šajā pasākumā iemācījusi iet, stāvēt, rāpot un gulēt mērķa virzienā, lai to sasniegtu, novēlot ikvienam sasniegt savu izvēlēto galamērķi.
  Pēc šobrīd mūsu rīcībā esošās informācijas vismaz trijām absolventēm jau ir nācies pielietot iegūto izglītības dokumentu, mainot darba vietu, izvēloties jaunas virsotnes savai profesionālajai izaugsmei.
  Lai labs ceļavējš uz jaunu zināšanu un sasniegumu virsotnēm!


Siguta Pugule
Kandavas LT Cīravas teritoriālās struktūrvienības
direktores vietniece mācību darbā

Informācija atjaunota 2023. gada 3.jūlijā

Pin It