Back to Top

Lietvede: +371 20388984

e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Lietvede: +371 20388984

 

CĪRAVAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA

Kokapstrādes iekārtu operators

Kokapstrādes iekārtu operators

Arodizglītības programma: 20T 543 04 1 „Koka izstrādājumu izgatavošana”
Profesionālā kvalifikācija: „Kokapstrādes iekārtu operators”, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 3 gadi, uzņemam tikai cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Mācību procesa plānojums: profesijas apguves teorētiskie jautājumi, praktiskās nodarbības kokapstrādes darbnīcās, vispārizglītojošie mācību priekšmeti.
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda, matemātika, informātika, ķīmija, fizika, Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, literatūra.
Mūžizglītības kompetences: sabiedrība un cilvēku drošība (1.,2.līm.), informācijas un komunikācijas tehnoloģija (1.līm.), sociālās un pilsoniskās prasmes (1.līm.), iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. un 2.līm.), zaļās prasmes.
Profesionālo priekšmetu apguves sadalījums pa mācību gadiem:
   1. kurss:
      • Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamata procesi;
      • Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana; 
      • Nemehanizēta koksnes līmēšana;
      • Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare.
   2. kurss:
      • Koksnes mehāniskā apstrāde;
      • Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija; 
      • Mehanizēta koksnes līmēšana;
      • Koka izstrādājumu mehanizēta apdare.
   3. kurss:
      • Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope; 
      • Zāģmateriālu ražošana;
      • Saplākšņu ražošanas tehnoloģijas;
      • Kokapstrādes iekārtu operatora prakse.

Profesijas apguves procesā, izglītojamie iemācās:
      1. Prast pazīt izejmateriālu atbilstību darba uzdevuma veikšanai darbam ar apstrādājamajam materiālam
      atbilstošu koksnes griezējinstrumentu. 
      2. Veikt nemehanizētu koksnes ķīmiskās aizsardzības līdzekļu uzklāšanu un līmēt sagataves. 
      3. Mehāniski apstrādāt koksnes materiālus ar kokapstrādes iekārtām, elektriskiem un rokas instrumentiem,
      atbilstoši darba uzdevuma prasībām. 
      4. Lietot mērinstrumentus un citus tehniskos līdzekļus kontrolmērījumu veikšanai. 
      5. Lasīt vienkāršus kokizstrādājumu rasējumus un saprast tehniskos apzīmējumus un terminus. 
      6. Izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus. 
      7. Uzturēt kārtībā koksnes materiālu apstrādes iekārtas, elektriskos un rokas instrumentus. 
      8. Veikt darbu kvalificēta speciālista tiešā pārraudzībā, izpildot norādes un ievērojot profesionālās
      un vispārējās ētikas principus. 
      9. Lietot atbilstošu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus. 
      10. Izprast un ievērot darba un vides aizsardzības prasības, veikt darba pienākumus,
      nekaitējot savai un apkārtējo veselībai.
      11. Uzturēt darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām. Ievērot darba tiesisko attiecību
      prasības. Sniegt pirmo palīdzību. Sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.
Papildus informācija: Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju līdz 150 eiro mēnesī. Skolai ir dienesta viesnīca,ēdnīca, mācību kafejnīca.    

Pin It